Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δ. Μεγαρέων για το δίμηνο 05-06/2024

Δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων αναφέρει: «Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη την 1η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00, για «Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2024», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Έως την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων μπορούν να καταθέσουν έως ένα (1) θέμα, εγγράφως ή να το αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο: [email protected].

Η διαδικασία που θα ακολουθήσει για τη διεξαγωγή αυτής της συνεδριάσεως περιγράφεται στην εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών 98 Α.Π. 8182/26-01-2024 (ΑΔΑ:9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ)».

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Σπυρίδων Ν. Χατζής

Παρόμοια άρθρα

Back to top button