Δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού για την Δημοτική Αστυνομία

Στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δήμου Μεγαρέων περιλαμβάνεται και η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία είναι αρμόδια για την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν θεσπιστεί με την σχετική Νομοθεσία.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση που ελήφθη πριν από 15 ημέρες ενέκρινε την Πρόσληψη Τακτικού προσωπικού  (2) δύο υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και (2) δύο κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας με προσόντα διορισμού το Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιασδήποτε Σχολής ή Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο Πτυχίο αντίστοιχων Σχολών της αλλοδαπής.

 

Ο Δήμος Μεγαρέων είναι από τους ελάχιστους Δήμους στην Ελληνική Επικράτεια που αν και προβλέπεται στο Ο.Ε.Υ Δημοτική Αστυνομία, δεν έχει στελεχωθεί μέχρι σήμερα.

 

Είναι μία Υπηρεσία ιδιαίτερα χρήσιμη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, καθώς αποτελεί ανάμεσα σε άλλα και μηχανισμό βελτίωσης της Καθημερινότητας των δημοτών κι εν προκειμένω σε ένα Δήμο από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα όπως είναι ο Δήμος Μεγαρέων, κρίνεται αναγκαία η στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας, μίας Υπηρεσίας που στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της συμβάλλει στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων, στην εμπέδωση της Ασφάλειας και της εμπιστοσύνης στις τοπικές Κοινωνίες, αλλά και στην ικανοποίηση των τοπικών αναγκών.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button