Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 26/2/2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραΐτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26 η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2019.
2. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού Δήμου Μεγαρέων Δ’ τριμήνου 2018.
3. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) δ’ τριμήνου 2018.
4. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 47/2019 απόφασης του Διοικ. Σ/λίου «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του πρ/σμού εσόδων – δαπανών έτους 2018 για το 4 ο τρίμηνο.
5. Περί απαλλαγής μισθώματος αιγιαλού Β’ δόση 2018 και έτους 2019 για τις επιχειρήσεις της περιοχής της Κινέττας.
6. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 103/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί μετονομασίας του Δήμου Μεγαρέων σε Δήμο Μεγάρων-Νέας Περάμου.
7. Αποδοχή παραίτησης Σπ. Κορώση από την θέση του Προέδρου του Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.
8. Αποδοχή παραίτησης Αικ. Καστάνη από την θέση της Αντιπροέδρου του Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.
9. Ορισμός Προέδρου του Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.
10. Ορισμός Αντιπροέδρου του Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.
11. Περί αποδοχής ή μη του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2019.
12. Έγκριση πρόσληψης τεσσάρων ναυαγοσωστών με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας τεσσάρων μηνών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων ακτών του Δήμου Μεγαρέων κατά το έτος 2019.
13. Περί μη πληρωμής τελών σύνδεσης αποχέτευσης ακαθάρτων των αδόμητων οικοπέδων στα Μέγαρα.
14. Περί έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην περιοχή ¨Βλυχό¨ Μεγάρων όπου διαβιούν ¨Ρομά¨».
15. Περί παράτασης περαίωσης του έργου: «Επισκευή οδού βορείως παλαιού δικτύου ΟΣΕ του κόμβου Νέας Περάμου».
16. Περί παράτασης περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος στην οδό Κολοκοτρώνη».
17. Περί παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος στην οδό Μαρκέλου».
18. Έγκριση 1 ου Α.Π.του έργου: «Κατασκευή δρόμου στην θέση ¨Άνω Πευκενέας¨ για την διασύνδεση της επαρχιακής οδού Μαζίου (51) θέση ¨Απογιούρισμα¨ με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου (50) θέση Παπαγιαννέικα».
19. Έγκριση προγράμματος προληπτικών εξετάσεων για μαθητές και ενήλικες.
20. Συμμετοχή του Δήμου Μεγαρέων στο Πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών με την μέθοδο της linguaphone.
21. Καθορισμός κριτηρίων για την κατανομή του ποσού Δωρεάς προς τους πυρόπληκτους της Κινέττας
22. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του προαυλίου χώρου και κλειστού Γυμναστηρίου του 1 ου και του 3 ου Δημοτ. Σχολείων Ν. Περάμου στους Α.Σ. «Α.Γ.Σ. Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ» και «Α.Σ.Α.Ν.Π. ΑΤΤΑΛΟΣ».
23. Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 2019 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου.
24. Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κατάργησης θέσεων περιπτέρων που βρίσκονται στην Δημοτ. Κοινότητα Νέας Περάμου 1) επί της κεντρικής πλατείας Αγ. Γεωργίου (ανατολικά) και 2) στην πλατεία Ηρώων (βορειοανατολικά).
25. Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τοποθέτησης ή μη κολωνακίων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σωτ. Δρίτσα αριθ. 2.
26. Περί έγκρισης τοποθέτησης ρυθμιστικής πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης στην είσοδο του ιδιωτικού ισόγειου χώρου στάθμευσης, ιδιοκτησίας κ.Ανδρέα Βόρδου, επί της οδού Ιωάννου Μεταξά 14 , καθώς και στην απέναντι πλευρά του δρόμου από την είσοδο του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης.
27. Περί έγκρισης τοποθέτησης ρυθμιστικής πινακίδας απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης στην είσοδο του ιδιωτικού ισόγειου χώρου στάθμευσης, ιδιοκτησίας κ.Αγγελικής Τουμπανιάρη, επί της οδού Παγκάλου 15.
28. α)Προσχώρηση στους όρους και τις συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Σύμβασης, β) Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Μεγαρέων για την υπογραφή της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΈΤΟΥΣ 2018 στον άξονα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» και γ) Ορισμός του Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και χορήγησης σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να μπορεί να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από την παρούσα σύμβαση.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button