Δήμος Μεγαρέων:«Προϋπολογισμός που Νοικοκυρεύει τα Οικονομικά του Δήμου και Εξυπηρετεί τους Πολίτες»

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 29ης  Δεκεμβρίου 2015 ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το τεχνικό πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός του Δήμου μας για το 2016.

               

Η Διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων κρίνει χρήσιμο, με στόχο την ενημέρωση προς τους δημότες μας να παραθέσει κάποια γεγονότα και δεδομένα, προκειμένου να γίνουν όλοι κοινωνοί των καταστάσεων.

               

Ο Προϋπολογισμός που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων, των λειτουργικών αναγκών και την πλήρη κάλυψη των κοινωνικών δομών του Δήμου. Περιλαμβάνει νέα και συνεχιζόμενα χρηματοδοτούμενα έργα, αλλά και έργα από ίδιους πόρους. Ταυτόχρονα πέραν των δομών υποστήριξης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων συνεχίζεται και για το 2016  η απαλλαγή για τα δημοτικά τέλη για αυτές, συνεχίζοντας την περσινή πολιτική απόφαση για 100% έκπτωση σε ειδικές περιπτώσεις (θεσπίστηκε η πλήρης απαλλαγή από την παρούσα διοίκηση για πρώτη φορά για το έτος 2015).

               

Επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα που πρέπει να αναφερθεί είναι  η αποφυγή της ένταξης του Δήμου μας σε καθεστώς εξυγίανσης και πτώχευσης (όπως συνέβη σε άλλους Δήμους, ακόμη και γειτονικούς με παρόμοια ή ακόμη και καλύτερη μέχρι πριν δύο χρόνια οικονομική κατάσταση από εμάς).

               

Για να συμβούν όλα αυτά που αναφέρθηκαν, έτσι ώστε να μπορεί για πρώτη φορά να κατατεθεί ουσιαστικά ένας ρεαλιστικός (και όχι κατ’ επίφαση όπως συνηθίζεται να λέγεται) Προϋπολογισμός, συνέβησαν τα εξής γεγονότα. Η σύναψη του δανείου των 6 εκατ, ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επίτρεψε για πρώτη φορά την αποτύπωση σε έναν προϋπολογισμό των χρεών του Δήμου. Ένα δάνειο που δεν επιβαρύνει τον Δήμο μας επιπλέον, επειδή πολύ απλά χρέη προς δημότες και προμηθευτές, μετατρέπονται σε ισόποσο χρέος προς πιστωτικό ίδρυμα. Οπότε εκτός όλων των ωφελειών σε λογιστικό – προϋπολογιστικό – διαχειριστικό επίπεδο, θα επιτευχθεί σταδιακά η τόνωση της τοπικής αγοράς και η αποκατάσταση χρόνιων «αδικιών» σε δημότες μας.

               

Ο εξορθολογισμός των δαπανών και η τεχνοκρατική προσέγγιση στην οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, επέφερε τα παρακάτω αποτελέσματα (πηγή: Οικονομική Διεύθυνση Δήμου Μεγαρέων):

 

α) Τμήμα Εσόδων :

Βεβαιωμένα έσοδα

2014: 930.413 €,

2015 (έως 9 Δεκεμβρίου): 1.756.306€,

αύξηση: 88,76%

 

β) Ταμειακή Υπηρεσία:

Συνοπτική κατάσταση ελέγχου (εισπράκτορες)

2014: 392.316€,

2015 (έως 11 Δεκεμβρίου):1.247.445€

Αύξηση: 217,99%

 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα αριθμητικά  δεδομένα, ο Δήμος Μεγαρέων έχει βελτιώσει κατά πολύ τα οικονομικά του αποτελέσματα και μέσω αυτού του επίσημου δελτίου τύπου οι Δημότες μας αντιλαμβάνονται την τεράστια προσπάθεια που γίνεται καθημερινά και σε όλα τα επίπεδα. Προσπάθεια που ευελπιστούμε να τον καταστήσει αντάξιο της ιστορικότητας και σπουδαιότητάς του.

 

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button