Διεξαγωγή έρευνας για την τοποθέτηση του Νέου Αγάλματος του Βύζαντα με συμμετοχή των πολιτών

Διεξαγωγή έρευνας για την τοποθέτηση του Νέου Αγάλματος του Βύζαντα με συμμετοχή των πολιτών

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων στα πλαίσια των όρων της Διαβούλευσης διεξάγει έρευνα επιλογής σημείου για την τοποθέτηση του Νέου Αγάλματος του Βύζαντα.
Η γνώμη σας μετράει, καταχωρήστε την εδώ.
Για την διευκόλυνση της επιλογής σας, η πρόταση σας μπορεί να περιλαμβάνει π.χ. ως σημείο τοποθέτησης ένα κεντρικό σημείο της πόλης, η ένα σημείο που να είναι ευδιάκριτο από κάποιον επισκέπτη της πόλης, ακόμα και από κάποιον που εισέρχεται στην πόλη, όπως σε μια από τις εισόδους της πόλης.

therealstory-728×90

Related posts