Διεκδικήσεις του Δημοσίου κατά τίτλων ιδιοκτησίας γης στα Μέγαρα

Κατά την περίοδο της μοναρχίας του Όθωνα (1832 – 1862) ένα μέρος της μοναστηριακής γης πέρασε στο Ελληνικό Κράτος μετά από συμφωνία Κράτους και Εκκλησίας της Ελλάδος, χωρίς όμως να είναι απολύτως σαφή τα όρια των γαιών αυτών.

Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι, σήμερα, η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου αξιώνει με αίτημά της την κτήση των γαιών αυτών στον Δήμο Μεγαρέων (3.500 – 5.000 στρέμματα γης και δασικής έκτασης) στις θέσεις Μαυρατζά, Βούθουλας και τμήμα του Αγίου Νικολάου, θίγοντας έτσι τίτλους και συμβόλαια ιδιοκτησίας τωρινών κατόχων.

Το megaratv επικοινώνησε με τον τοπογράφο, Τάκη Κομπή, ο οποίος επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που θέλουν την Κτηματική Εταιρεία να διεκδικεί στις συγκεκριμένες θέσεις τη γη αυτή και ότι υπάρχει σαφώς πρόβλημα για τους ιδιοκτήτες κατά τη διαδικασία ελέγχου, επιβεβαίωσης ή διόρθωσης καταγραφής των ιδιοκτησιών τους στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Στη συνέχεια της επικοινωνίας μας, και με βάση πάντα την προσωπική του κρίση, εμπειρία και άποψη, πρότεινε σε όλους όσοι αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα να δράσουν από κοινού και συντονισμένα, διότι σε αντίθετη περίπτωση και εάν κινηθούν μεμονωμένα, η υπόθεσή τους θα καταλήξει σε δικαστήριο όπου εκεί θα τους ζητηθεί τίτλος ιδιοκτησίας προ του 1865 που προφανώς δεν θα έχουν.

Ο κ. Κομπής χαρακτήρισε την κατάσταση αρκετά κρίσιμη και γι’ αυτόν το λόγο προτρέπει τους ενδιαφερόμενους, αφού πρωτίστως προβούν σε ένσταση, να απευθυνθούν σε δικηγόρο και να χρησιμοποιήσουν το δεδικασμένο της περίπτωσης απαλλοτρίωσης γης για την Ε.Ο. Μεγάρων – Αλεποχωρίου, στη θέση «Γιώργη Βασίλη», όπου συμπολίτες πέτυχαν την απόρριψη των κρατικών διεκδικήσεων γης που αφαιρούσε το δικαίωμα αποζημίωσής τους τότε.

Κατόπιν με την αρωγή της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγαρέων, της Περιφέρειας, καθώς και τη βοήθεια των βουλευτών της επικράτειας να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια, επί του δεδικασμένου που προαναφέρθηκε σε συνεργασία με τους δικηγόρους εκείνης της υπόθεσης, με σκοπό την επίλυση και διευθέτηση αυτού του κρίσιμου ζητήματος.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button