Διευκρίνηση της Νομικής Υπηρεσίας του δήμου σχετικά με την νομική του κάλυψη

Διευκρινίζεται από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων ότι:

«Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων στις  9.2.2016, η υποψήφια για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη, Κα  Κατιάνα Σταμπόλα, κατά την τοποθέτησή της, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «…δίκασε υπόθεση του Δήμου που είχε παραγραφεί, γιατί δεν είχαν με κάποιον να συζητήσουν οι αντίδικοι» και ότι «με το διαμεσολαβητή, θα μπορούμε να μην προχωράμε σε διαδικασίες δικαστηρίων, εξοικονομώντας χρήματα».

 

Επί της ως άνω τοποθέτησης, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα, αναφορικά με τη νομική κάλυψη του Δήμου μας:

O Δήμος Μεγαρέων, διαθέτει Νομική Υπηρεσία, όπως προβλέπει σχετικά ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του. Εκ των τριών οργανικών θέσεων, σήμερα έχει καλυφθεί η μία (1), την οποία κατέχει από τον Ιούνιο του 2011 η μεταταχθείσα από άλλη υπηρεσία, νομική σύμβουλος του Δήμου, δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής και παγία αντιμισθία, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

 

Κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2014 έως και 23.11.2015, λόγω και της νόμιμης άδειας τοκετού, λοχείας και ανατροφής τέκνου της μόνιμης δικηγόρου, νομική κάλυψη στον Δήμο παρείχε (και συνεχίζει έως σήμερα να παρέχει) έτερος δικηγόρος, προσληφθείς ως Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου.

 

Επίσης, από τον Μάρτιο του 2011 έως και τον Απρίλιο του 2014, ο Δήμος διέθετε Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 77 του νόμου 3852/2010, δεχόταν καταγγελίες άμεσα θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου και διαμεσολαβούσε για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων.

 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 72 του νόμου 3852/2010, όπως ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (και σε κάποιες περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος το Δημοτικό Συμβούλιο) αποφασίζει για το δικαστικό ή εξωδικαστικό συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης, έπειτα από γνωμοδότηση του μόνιμου δικηγόρου του Δήμου.

 

Βάσει της τελευταίας αυτής διάταξης, μέχρι και σήμερα έχει επέλθει συμβιβαστική επίλυση πολλών διαφορών μεταξύ Δήμου και αντιδίκων του, ιδιωτών ή Δημοσίου, ο δε Συμπαραστάτης του Δημότη, δεν εμπλέκεται στους εν λόγω συμβιβασμούς, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.»

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button