Διαβούλευση της Περιφέρειας για το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δυτ. Αττικής

Την Δευτέρα 25 Μαΐου 2015, έγινε στον Ασπρόπυργο η διαβούλευση της Περιφέρειας Αττικής για το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δυτικής Αττικής. Εκ μέρους του Δήμου Μεγαρέων παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης, οι Αντιδήμαρχοι κύριοι Πολυχρόνης Ιερόθεος,​ Φωτίου Σταύρος, Δήμας Ιωάννης, Καράμπελας Κωνσταντίνος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μιχάλαρος, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μεγάρων κ. Ηλίας Μουσταϊρας, οι Ειδικοί Σύμβουλοι του Δημάρχου Κύριοι Άγγελος Μαραζιώτης και Γιάννης Καραμολέγκος και ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Βαγγέλης Ρούσσης. Από την Αντιπολίτευση στο Δήμο Μεγαρέων συμμετείχε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιάννης Μιχάλαρος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνης Χοροζάνης.

 

Η εισήγησηη του Δημάρχου κ. Γρηγότη Σταμούλη:

 

κε Αντιπεριφερειάρχα, κ. Βουλευτές, Κυρίες και Κύριοι,

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (ΠΕΔΑ) είναι πράγματι ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο και θα βοηθήσει αποτελεσματικά, ώστε να επιλυθούν τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή μας. Για τον λόγο αυτό κε Βασιλείου, σας εκφράζω τα συγχαρητήριά μου, καθώς επίσης και προς όλους όσους συνέβαλλαν στην εκπόνηση του Σχεδίου αυτού.

 

Όπως o κάθε ένας γνωρίζει, η Δυτική Αττική είναι η πλέον παραμελημένη περιοχή της Αττικής, η οποία μάλιστα, διαρκώς επιβαρύνεται και υποβαθμίζεται με αρνητικές παρεμβάσεις, που καταστρέφουν το περιβάλλον και υποβαθμίζουν την ζωή των δημοτών μας. Και δυστυχώς αποτελεί πραγματικότητα, ότι τα κονδύλια για υποδομές και ανάπτυξη,  επί δεκαετίες δίνονταν αθρόα σε άλλες περιοχές της Αττικής, ενώ αντίθετα ήσαν ελάχιστα και ανεπαρκή για την Δυτική Αττική.

 

Όμως ο Στρατηγικός Σχεδιασμός σας, που πριν λίγο παρακολουθήσαμε, μας δίνει την ελπίδα να πιστέψουμε ότι επιτέλους η Δυτική Αττική θα βοηθηθεί σοβαρά, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και να υπάρξει τοπική ανάπτυξη, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

 

Σε ότι αφορά στον Δήμο Μεγαρέων, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, έχουμε πολύ μεγαλύτερη ανεργία σε σχέση με τον μέσο όρο της Περιφέρειας, αλλά και σε σχέση με άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

 

 

Για τον λόγο αυτό, η ανάπτυξη και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελεί για την σημερινή Δημοτική Αρχή, την πρώτη προτεραιότητα.

 

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η στήριξη μας από την Περιφέρεια για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας και την χρηματοδότηση έργων υποδομής, ιδιαίτερα σε δύο αναπτυξιακούς άξονες:

 

Ο πρώτος άξονας είναι η Αγροτική Παραγωγή, για την οποία είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς τομέα με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών, αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας κλπ.

 

Σημαντική είναι επίσης η προστασία και ενίσχυση των υδάτινων πόρων, η βελτίωση της προσβασιμότητας στις τεράστιες αγροτικές εκτάσεις, που μένουν αναξιοποίητες και βέβαια, η ανάπτυξη του σχεδόν ανύπαρκτου σήμερα Δευτερογενούς και Τριτογενούς τομέα, ώστε να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία τα Αγροτικά μας Προϊόντα.

 

Ο δεύτερος αναπτυξιακός άξονας είναι ο ημερήσιος τουρισμός.

 

Εάν γίνουν ουσιαστικά έργα υποδομής, όπως για παράδειγμα η βελτίωση των οδικών συγκοινωνιών, οι δυνατότητες αξιοποίησης του ημερήσιου τουρισμού, (θρησκευτικού, ιστορικού, περιβαλλοντικού, γαστρονομικού, αθλητικού κλπ), είναι πραγματικά πολύ μεγάλες, για τον Δήμο Μεγαρέων.

 

Κύριε Αντιπεριφερειάρχα,

 

Ως Δήμος Μεγαρέων, έχουμε ήδη ολοκληρώσει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019, με δράσεις και έργα, που είναι σε αρμονία με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της ΠΕΔΑ, για τα οποία είναι απαραίτητη η ουσιαστική στήριξη της Περιφέρειας.

 

Βεβαίως, γνωρίζουμε καλά ότι, στις δύσκολες ημέρες που βιώνουμε εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης, είναι πρακτικά αδύνατο να γίνουν πράξη όλα όσα θα θέλαμε για τον τόπο μας. Γι αυτό και θέση μας είναι ότι άπαντες, Κεντρική Κυβέρνηση, Περιφέρεια και Δήμοι, θα πρέπει να εστιάσουμε σε λιγότερες, αλλά επιλεγμένες σημαντικές δράσεις, που θα φέρουν το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Άλλωστε όπως γνωρίζουμε, σύμφωνα με την Αρχή του Pareto, το 20% των δράσεων φέρνει το 80% του αποτελέσματος.

 

Θεωρούμε δε, ότι καθοριστικό ρόλο στην αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ, των κονδυλίων της περιφέρειας και των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων,  θα διαδραματίσουν οι διαδημοτικές συνεργασίες, οι οποίες θα συμβάλλουν σοβαρά, στην επίτευξη του συνολικού στόχου ανάπτυξης της Δυτικής Αττικής.

 

Και τέτοιες μπορεί να είναι: H θαλάσσια διασύνδεση των παράλιων Δήμων, η διαδημοτική συγκοινωνία, η διαχείριση απορριμμάτων, η από κοινού αξιοποίηση των ορεινών όγκων, ο αρχαιολογικός και εκκλησιαστικός τουρισμός Δυτ. Αττικής, κλπ.

 

Από την πλευρά μας είμαστε στην διάθεση της Περιφέρειας και των υπολοίπων Δήμων της Δυτικής Αττικής, για κάθε συνεργασία, ομαδική δράση και αλληλοστήριξη, ώστε να γίνουν πράξη η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και παράλληλα η ανάπτυξη και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε όλη την Δυτ. Αττική.

 

Καλή επιτυχία!

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button