Διαγραφή χρέους 20 εκατομμυρίων € του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ

Διαγράφει χρέος € 20 εκατομμυρίων η ΕΥΔΑΠ

Την υπογραφή προσυμφώνου μεταξύ του Δήμου Μεγαρέων και της ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ο Δήμος Μεγαρέων. Με το προσύμφωνο συνεργασίας, η ΕΥΔΑΠ αναλαμβάνει τη διαχείριση του δικτύου και διαγράφονται χρέη του Δήμου προς την εταιρεία ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Η απόφαση κρίνεται αναγκαία και συμφέρουσα διότι αφενός κατά τα προηγούμενα χρόνια οι διοικήσεις είχαν συσσωρεύσει χρέη ύψους περίπου 32 εκατομμυρίων ευρώ και αφετέρου η ΕΥΔΑΠ επωμίζεται και το κόστος συντήρησης του δικτύου.

Ο Δήμος Μεγαρέων διατηρεί την κυριότητα του δικτύου και η χρονική διάρκεια της διαχείρισης του δικτύου από την ΕΥΔΑΠ θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα αποφασιστεί ανάμεσα στο Δήμο και την εταιρεία, να αποπληρωθεί το υπόλοιπο του χρέους το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Διοίκηση του Δήμου, διαβεβαιώνει ότι ο τρόπος αποπληρωμής του υπολοίπου των χρεών του Δήμου προς την εταιρεία, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιβαρύνει τους πολίτες και δεν πρόκειται να επηρεάσει τα τιμολόγια ύδρευσης.

Σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων, προκρίνεται η αποπληρωμή του υπολοίπου των χρεών του Δήμου προς την εταιρεία να γίνεται με την παρακράτηση από την ΕΥΔΑΠ ενός ποσοστού από τα τέλη αποχέτευσης. Επίσης επισημαίνεται ότι ποσοστό το οποίο θα διοχετεύεται προς την ΕΥΔΑΠ θα προκύπτει μετά την αφαίρεση του λειτουργικού κόστους του δικτύου αποχέτευσης.

Είναι χρήσιμο επίσης να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη συμφωνία επιτυγχάνεται σε μία περίοδο κατά την οποία η εταιρεία έχει ήδη χαρακτηρίσει ασύμφορη την “ανταλλαγή” των δικτύων των Δήμων με τα χρέη τους προς την εταιρεία και έχει σταματήσει να την εφαρμόζει. Η Διοίκηση του Δήμου κατάφερε να προχωρήσει στην συμφωνία και να μειώσει κατά 20 εκατομμύρια ευρώ τα χρέη προς την εταιρεία, ανατρέποντας μια σειρά κακών προηγούμενων χειρισμών.
Πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο επαναπροσδιορισμός των χρεώσεων της ΕΥΔΑΠ προς τον Δήμο από το 1999 έως το 2007. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η εταιρεία χρέωνε το Δήμο με κοινό τιμολόγιο ενώ θα έπρεπε να χρεώνεται ο Δήμος με τιμήενίσχυσης δικτύου ΟΤΑ”. Μόνο από τη συγκεκριμένη επαναδιαπραγμάτευση η διοίκηση του Δήμου κατάφερε να περικοπούν περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ από το χρέος του προς την εταιρεία.

Τέλος η Διοίκηση του Δήμου επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια ισχύος του προσυμφώνου, “παγώνουνοι τόκοι και τα τοκοχρεολύσια με αποτέλεσμα να μην αυξάνεται το χρέος του Δήμου προς την εταιρεία.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button