Δ. Μεγαρέων: Τι ισχύει για τη μελισσοκομία κατά την αντιπυρική περίοδο

Ενημέρωση για θέματα που άπτονται των εργασιών της μελισσοκομίας κατά την αντιπυρική περίοδο παρέχεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, μέσω δελτίου τύπου και ανακοινώνεται ότι προκειμένου να περιορισθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών στα δασικά οικοσυστήματα, όσοι δραστηριοποιούνται σε μελισσοκομικές εργασίες θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά την άσκηση του έργου τους εφαρμόζοντας τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.

Ειδικότερα στο άρθρο 11 της αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης ορίζονται τα εξής:

Επιτρέπεται το κάπνισμα σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών (μελισσοκομεία), που εγκαθίστανται στις εκτάσεις και τους χώρους του άρθρου 1 της παρούσας, από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κάτωθι προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

α. Η διενέργεια καπνίσματος πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 10η πρωινή, και αποφεύγεται, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.
β. Γίνεται αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων γύρω από τις κυψέλες.
γ. Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάμνους είναι τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα.
δ. Απαγορεύεται η εγκατάσταση κυψελών επάνω σε ελαστικά αυτοκινήτων.
ε. Αποφεύγεται, η επαφή της συσκευής καπνίσματος (καπνιστήρι) με παρεδάφια βλάστηση.
στ. Στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο υφίσταται πινακίδα στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.
η. Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού), ποτίστρες νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας γεμάτος με νερό, εργαλεία όπως πτυοσκάπανα, και η ύπαρξη εδαφικού υλικού για χωματοκάλυψη/επιχωμάτωση εστιών καύσης.

Επιπλέον στην παρ.1 του άρθρου 18 της ίδιας Πυροσβεστικής Διάταξης ορίζεται ότι:
Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες κυρώσεις, στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα του Παραρτήματος Β της υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄2233), όπως κάθε φορά ισχύει.

Επισημαίνεται σε όσους δραστηριοποιούνται σε μελισσοκομικές εργασίες ότι θα πρέπει κατά την άσκηση του έργου τους να ενημερώνονται καθημερινά σχετικά με τις προγνώσεις των μετεωρολογικών συνθηκών σύμφωνα με την ΕΜΥ, www.emy.gr και το δείκτη επικινδυνότητας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ανακοινώνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (http://civilprotection.gr/el).

Από το Τμήμα Περιβάλλοντος
& Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρέων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button