Ανακοινώσεις Δήμου Μεγαρέων

Ανακοινώσεις Δήμου Μεγαρέων

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Τετάρτη 13/11/2013 (Προϋπολογισμός)

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - Τετάρτη 13/11/2013 (Προϋπολογισμός)
Σε διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2014 για το Δήμο Μεγαρέων.
Περισσότερα

Αποχώρηση μείζονος αντιπολίτευσης από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Αποχώρηση μείζονος αντιπολίτευσης από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
Η μείζων αντιπολίτευση κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 και κατά την συζήτηση του 6ου θέματος το οποίο αφορούσε στο προσύμ...
Περισσότερα

Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την περιοχή Βουρκάρι

Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την περιοχή Βουρκάρι
Γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου επί του εγκριθέντος από τον Οργανισμό Αθήνας σχεδίου προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού ζωνών προστασίας και όρων και περιορισμών...
Περισσότερα

Ολόκληρο το δημοτικό συμβούλιο της 23ης Ιουνίου

Ολόκληρο το δημοτικό συμβούλιο της 23ης Ιουνίου
Μετά την αποχώρηση των συνδυασμών του κ. Στρατιώτη και κ. Σταμούλη συνεχίστηκε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:
Περισσότερα

Περίληψη συνεδρίασης επιτροπής διαβούλευσης της 15/6/2011

Περίληψη συνεδρίασης επιτροπής διαβούλευσης της 15/6/2011
Συνεδρίασε, μετά από πρόσκληση του δημάρχου κ. Ιωάννη Μαρινάκη, η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011, με διάφορα θέματα ημερήσιας διάταξης.
Περισσότερα

Δημοτικό συμβούλιο για τις βιομηχανίες και τις βιοτεχνίες στον υγροβιότοπο του Βουρκαρίου Μεγάρων

Δημοτικό συμβούλιο για τις βιομηχανίες και τις βιοτεχνίες στον υγροβιότοπο του Βουρκαρίου Μεγάρων
Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων ετέθη ένα ζήτημα σε σχέση με το όποιο δίκαιο των εγκατεστημένων βιομηχανιών και βιοτεχνιών στο Βουρκ...
Περισσότερα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – 29-3-2011

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - 29-3-2011
Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την 29η Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:
Περισσότερα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – 15/04/2011

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - 15/04/2011
Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την 15η Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:
Περισσότερα