Από τις 5 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2100 /16-07-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)  Α.Ε., για  την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους γονείς οι οποίοι επιθυμούν, για το έτος 2015-2016, να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς:

α) Δήμου Μεγαρέων, περιοχή Κουρκούρι, οδός Θεαγένους 8,

β) Συνοικίας Μελί, οδός Ευκλείδου 4,

όπως απευθυνθούν στα Κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα), για την υποβολή των αντίστοιχων «Αιτήσεων συμμετοχής-Δήλωσης».

 

Συγκεκριμένα η αίτηση συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται  μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, από τις  05/08/2015.

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά ,ορίζεται η Τρίτη 18/08/2015 και ώρα 14:00 μ.μ. και μόνο ταχυδρομικά βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή Εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier).

          

Ο φάκελος, με τον τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», θα διατίθεται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες:

  • www.eetaa.gr
  • www.epanad.gov.gr της ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
  • στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. www.kedke.gr

 

Πληροφορίες:

  • Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)  Α.Ε., Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα, Τηλ.: 2131320600
  • Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαρέων, Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο-1ος  όροφος, Τηλ.: 22960-82747 & 22960-89150

Παρόμοια άρθρα

Back to top button