Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης

 Ξεκίνησε από τις 20 Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Μαΐου 2015 η υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά για την αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης στο πλαίσιο του Νόμου 4320/15.

 

Συγκεκριμένα αφορά :

1.  Στη δωρεάν επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος και δωρεάν παροχή ηλεκτρικής ενέργειας

2.  Στο Επίδομα Ενοικίου και

3.  Στην Επιδότηση σίτισης

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, είτε ιδιωτικά,  είτε για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο,  μέσω των Κ.Ε.Π Μεγάρων και Νέας Περάμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

 

Πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Νόμου δίδονται και  στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)  των Μεγάρων 28ης Οκτωβρίου 156 Τηλ: 22960 83270 και Νέας Περάμου Ελ. Βενιζέλου & Κρυάδα Τηλ: 22960 35262.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button