Ανακοίνωση του Δήμου για Δικηγόρους, Εργολήπτες και Ιδιοκτήτες συνεργείων

Παρακαλούνται οι:

1.      Δικηγόροι

2.      Εργολήπτες (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Εργολάβοι)

3.      Ιδιοκτήτες συνεργείων επισκευών οχημάτων,

οι οποίοι εδρεύουν εντός των ορίων του Δήμου Μεγαρέων και επιθυμούν να έχουν συνεργασία με τον Δήμο σε θέματα ειδικότητας τους να το γνωστοποιήσουν με γραπτή αίτηση προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου έως και 22 Ιουλίου 2011.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Θωμάς Ελ. Κεφαλόπουλος

Παρόμοια άρθρα

Back to top button