Αναδιάρθρωση γραφείου επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων δήμου Μεγαρέων

Η αναδιάρθρωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και η αξιοποίηση ικανών στελεχών από οποιονδήποτε πολιτικό χώρο ή δημοτική παράταξη χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, αποτελούν βασικές δεσμεύσεις και προτεραιότητες της σημερινής δημοτικής αρχής.

 

Ειδικότερα σε ότι αφορά στο Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου, που αποτελεί θεσμοθετημένη υπηρεσία και προβλεπόμενη από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού με απόφαση του Δημάρχου κ. Σταμούλη, η λειτουργία του εφεξής θα έχει ως στόχο:

 

α) Την ενημέρωση των πολιτών για τις ενέργειες της δημοτικής αρχής, αποκλειστικά και μόνον σε θεσμικό επίπεδο και όχι για την εξυπηρέτηση άλλων λογικών.

β) Την υποστήριξη των προσπαθειών εξωστρέφειας, καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μας.

 

Τα ανωτέρω δημιουργούν την ανάγκη για στελέχωση της υπηρεσίας αυτής, με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

 

Για τον σκοπό αυτό, άμεσα θα προκηρυχθεί θέση Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου, με υψηλά κριτήρια γνώσης και εμπειρίας σε θέματα Οργάνωσης, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας, ο οποίος μεταξύ άλλων, θα αναλάβει την επιτελική ευθύνη καθοδήγησης και συντονισμού του Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, υπό την επίβλεψη του Δημάρχου.

 

Επίσης, στα πλαίσια της καλύτερης αξιοποίησης του υπάρχοντος προσωπικού του Δήμου, ο κ. Ιωάννης Γκίνης, ο οποίος είναι μόνιμος δημοτικός υπάλληλος και κατέχει σημαντική δημοτική εμπειρία, πέραν από τις υπηρεσίες που ήδη προσφέρει στο ΚΕΠ Μεγάρων, θα αξιοποιείται και στο Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες εκτελεστικού χαρακτήρα της συγκεκριμένης υπηρεσίας και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Δημάρχου.

 

Διευκρινίζεται, ότι ο κ. Γκίνης είναι ήδη μόνιμος δημοτικός υπάλληλος και δεν πρόκειται να επιβαρύνει επιπλέον χρηματικά τον Δήμο, έστω και στο ελάχιστο.

 

Επίσης στο Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου θα συμμετέχει εθελοντικά ο κ. Ιωάννης Δρίτσας, ως Άμισθος Σύμβουλος. Ο κ. Δρίτσας είναι στέλεχος επιχειρήσεων και θα έχει ως κύρια ευθύνη του την κάλυψη εκτελεστικών αναγκών, σε θέματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button