4ος αγώνας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος TRIAL 2015 από τη ΛΕ.Μ.Μ.

Η ΛΕ.Μ.Μ (Λέσχη Μοτοσυκλέτας Μεγάρων) μετά έγκρισης της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. διοργανώνει τον 4ο αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος TRIAL 2015, την Κυριακή 4/10/2015 στην Πάχη Μεγάρων.

 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/99,τον γενικό κανονισμό αγώνων TRIAL της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε και τον παρόντα ειδικό κανονισμό.

 

Ειδικός κανονισμός 4ου  αγώνα Πανελλήνιου Πρωταθλήματος TRIAL 2015

 

Στελέχη αγώνα-Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:  Παπαπανούσης  Νίκος

Μέλη  : Τουμπανιάρης  Χρήστος- Παπαπανούσης  Νίκος

Πρόεδρος Αγωνοδικών :  Τρύπος  Γεώργιος

Αγωνοδίκες : Τουμπανιάρης  Χρήστος -Προίσκος  Γεώργιος

Παρατηρητής : Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

Αλυτάρχης : : Α.ΜΟΤ.Ο.Ε

Γραμματεία : Σταματάκης  Ιωάννης

Τεχνικός  έφορος : Χατζής  Χρήστος

Υπεύθυνος  διαδρομής- κριτών  : Τρύπος  Γεώργιος

Ιατρός αγώνα : INTERSALLONIKA

Έκδοση αποτελεσμάτων : ΛΕ.Μ.Μ

 

Στοιχεία αγώνα

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην Πάχη Μεγάρων .

Το μήκος της διαδρομής είναι περίπου 2 Km (επί 3 κύκλους). Οι ειδικές  διαδρομές είναι 6 (επί 3 φορές).

Η διάρκεια του αγώνα είναι 3 ώρες.

 

Η προάφιξη στο τέλος επιτρέπετε.

Ο αγώνας είναι  “NON STOP” .

Οι κατηγορίες στις οποίες μπορούν   να συμμετάσχουν οι αθλητές είναι αυτές που προβλέπονται από τον γενικό κανονισμό  TRIAL.

Οι μοτοσυκλέτες πρέπει να φέρουν μαύρους αριθμούς συμμετοχής σε λευκό φόντο στην μάσκα.

Θα δοθούν έπαθλα : Κύπελλο στον 1ο ,2ο ,3ο  κάθε κατηγορίας και μετάλλια στον 4ο ,5ο, 6ο .

Συμμέτοχες υποβάλλονται μέσω του αθλητικού σωματείου στο οποίο  είναι μέλη οι αθλητές. Η δήλωση θα  γίνεται από τις λέσχες στο e-amotoe.gr.

Παράβολο συμμετοχής : 50 ευρώ

 

Πρόγραμμα

Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής:  Δευτέρα  28/09/15

Λήξη δηλώσεων συμμετοχής:  Σαββάτο 3/10/2015

Έλεγχος εξακρίβωσης:  Κυριακή  4/10/2015  9 π.μ-10 π.μ.

Τεχνικός έλεγχος: Κυριακή  4/10/2015  9 π.μ-10 π.μ.

Εκκίνηση : Κυριακή  4/10/2015  10:30 π.μ.

Δημοσίευση αποτελεσμάτων : Κυριακή  4/10/2015  2:00 μ.μ.

Απονομή: Κυριακή  4/10/2015  2:30 μ.μ.

 

Δήλωση συμμετοχής

Οι αθλητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Αθλητικό Σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι για την δήλωση συμμετοχής τους. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν μέχρι το Σάββατο 29/8/2015 Η δήλωση Συμμετοχής θα γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο από τις λέσχες στο e-amotoe.gr. Το παράβολο συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες ορίζεται στα 50 ευρώ.

 

Κατηγορίες. (Φόντα Συμμετοχής-Αριθμοί)

Οι κατηγορίες στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι αθλητές είναι οι παρακάτω: Κατηγορία Α Από 18 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσυκλέτας.

Λευκό φόντο – Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 1)

Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ=Το δυσκολότερο για τα ελληνικά επίπεδα Σήμανση ΕΔ=Κόκκινο βέλος.

Κατηγορία Β Από 18 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσυκλέτας. Λευκό φόντο – Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 2)

Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ=Μέτριες σε τεχνική δυσκολίες.  Σήμανση ΕΔ=Πράσινο βέλος Κατηγορία Junior Από 12 έως 17 ετών και κυβισμό από 50 έως 125 κυβικά.

Λευκό φόντο – Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 3)

Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ=Το ευκολότερο δυνατόν Σήμανση ΕΔ=Κίτρινο βέλος

 

Χώρος επισκευών-ανεφοδιασμού

Ο ανεφοδιασμός επιτρέπεται μόνο στο χώρο επισκευών – ανεφοδιασμού με τον κινητήρα σβηστό διαφορετικά υπάρχει ποινή αποκλεισμού. Ο ανεφοδιασμός πρέπει να γίνεται με μπιτόνια καυσίμων και παρουσία πυροσβεστήρα μη τήρηση επιφέρει ποινή αποκλεισμού. Η εξωτερική βοήθεια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ (εκτός του χώρου επισκευών – ανεφοδιασμού) σε  περίπτωση βλάβης στη διαδρομή, η επισκευή μπορεί να γίνει μόνο από τον αναβάτη με τα εργαλεία που διαθέτει.

 

Τελετή απονομής επάθλων

Η τελετή απονομής θα γίνει στο χώρο του αγώνα.

 

Ενστάσεις – εφέσεις

Οι ενστάσεις και οι εφέσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Αλυτάρχη, τον Βοηθό του ή στον Γραμματέα του αγώνα προσωπικά από τον ίδιο τον αθλητή. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος έφεσης είναι διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

1.Για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το λιγότερο 30’ λεπτά μετά το πέρας εξακρίβωσης.

2.Κατά των αποτελεσμάτων εντός 30’ λεπτών μετά την δημοσίευση των.

3.Για τεχνικούς λόγους εντός 30’ λεπτών μετά τον τερματισμό και του τελευταίου αθλητή.

 

Για πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα :

Παπαπανούσης  Νίκος  6977837790

Τρύπος  Γεώργιος  6938736381

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button