Ξεκινούν οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του δήμου

Από τις 2 έως τις 30 Ιουνίου πραγματοποιούνται οι αιτήσεις εγγραφής νηπίων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς των Μεγάρων.

Οι προϋποθέσεις εγγραφής είναι οι εξής:

Α) Τα νήπια να έχουν συμπληρώσει τα 2 ½ χρόνια και

Β) Να αυτοεξυπηρετούνται

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

 Αίτηση (παρέχεται)

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού

2. Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού

3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων τους, εφ` όσον εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

4. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 οικογενειακής κατάστασης

5. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος  οικονομικού έτους.

6. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο σταθμό, απαραίτητη είναι και η άδεια νόμιμης  παραμονής στη χώρα μας.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς

Παρόμοια άρθρα

Back to top button