Το Βουρκάρι στο Σχέδιο Δράσης προστασίας υγροτόπων της Αττικής του προγράμματος ORIENTGATE

Στο ενημερωτικό φυλλάδιο με τα στοιχεία επικοινωνίας των συνεργαζόμενων φορέων του θεματικού πεδίου: Ξηρασία, Νερό και Ακτές του Προγράμματος “OrientGate” που αποτελείται από χρηματοδοτικούς εταίρους, συνεργαζόμενους και παρατηρητές από 13 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και σκοπό έχει τόσο την ένταξη της κλιματικής γνώσης στη διαμόρφωση πολιτικής όσο και το συντονισμό των προσπαθειών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή δημιουργώντας μία τράπεζα πλέον πρόσφατων πληροφοριών και μία μόνιμη βάση συνεργασίας μεταξύ κοινοτήτων που παράγουν κλιματικές γνώσεις (επιστημονικά ιδρύματα, εθνικές υδρο-μετεωρολογικές υπηρεσίες, περιβαλλοντικές οργανώσεις κλπ) και αυτών που καλούνται να τις εφαρμόσουν (σχεδιαστές πολιτικών, περιφερειακές και τοπικές αρχές κλπ) δεσπόζει φωτογραφία με φλαμίγκο από τον υγρότοπο του Βουρκαρίου Μεγάρων:

Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της να εξειδικεύει τις κατευθυντήριες γραμμές περιβαλλοντικής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο και να κατανείμει τις σχετικές πιστώσεις εντάσσοντας στο επιχειρησιακό της πρόγραμμα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντός της και βελτίωσης του επιπέδου ζωής των πολιτών της (άρθρο 186 Ν.3852/2010), εστίασε την προσοχή της στην προστασία των ιδιαίτερα ευαίσθητων υγροτοπικών οικοσυστημάτων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανθρωπογενών παρεμβάσεων και εκπόνησε σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) κείμενο στρατηγικής για την προστασία τους:

Αναγνωρίζοντας την αξία των εναπομείναντων υγροτόπων της Αττικής ως συνδετικών κρίκων μεταξύ των μεγάλων υγροτόπων αναπαραγωγής καθώς παρέχουν ζωτικής σημασίας σταθμούς ξεκούρασης, καταφυγίου και διατροφής για τα εκατοντάδες χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά που μετακινούνται κάθε χρόνο μεταξύ Αφρικής, Ευρώπης και Ασίας, αλλά και διότι ταυτόχρονα επιτελούν και πλείστες άλλες σημαντικές λειτουργίες όπως σταθεροποίηση των ακτών, μείωση των καταστροφικών επιπτώσεων των πλημμύρων, βελτίωση της ποιότητας του νερού, απορρύπανση λυμάτων κλπ, χάραξε ένα Σχέδιο Δράσης για τους υγροτόπους της Αττικής στο οποίο το Βουρκάρι, και δικαίως, έχει εξέχουσα θέση.

 

Στον Άξονα Δράσης I, στις Δράσεις Προτεραιότητας του Μέτρου I-1 “Διαρκής εμπλουτισμός της γνώσης για τους υγροτόπους της Αττικής ως νησίδες βιοποικιλότητας και ως αναπόσπαστα στοιχεία (πράσινες και μπλε υποδομές) του αστικού και εξωαστικού χώρου” προβλέπονται για το Βουρκάρι τα ακόλουθα:

Στον Άξονα Δράσης II, στο Μέτρο II-1 “Οριοθέτηση και θεσμική κατοχύρωση των υγροτόπων της Αττικής” αναγνωρίζεται η επίμονη προσπάθεια του Συντονιστικού μας Φορέα:

Στις Δράσεις Προτεραιότητας του Μέτρου II-1 προβλέπεται η ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού της περιοχής του υγροτόπου των Μεγάρων ως Περιφερειακού Πάρκου:

Στις Δράσεις Προτεραιότητας του Μέτρου II-2 “Προστασία-φύλαξη, διατήρηση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής προβλέπεται η απομάκρυνση των αδρανών υλικών:

Στον Άξονα Δράσης V, στο Μέτρο V-3 “Ανάδειξη του υγροτοπικού πλούτου της Αττικής και άσκηση αναψυχής και ήπιων μορφών τουρισμού” προβλέπεται η υλοποίηση έργων ανάδειξης στο Βουρκάρι:

Το κείμενο Σχεδιασμού Δράσεων Προτεραιότητας στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την προστασία των υγροτοπικών συστημάτων της Αττικής και την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή “κλείνει” με φωτογραφία του “Τείχους της Αγίας Τριάδας” που γειτνιάζει με τον υγρότοπο του Βουρκαρίου Μεγάρων:

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο Σχέδιο Δράσης προβλέπονται και άλλα γενικότερα μέτρα-δράσεις προστασίας και ανάδειξης που αφορούν συνολικά στους εναπομείναντες υγροτόπους της Αττικής, με κυρίαρχο (κατά την άποψή μας) τη Λειτουργία Παρατηρητηρίου για τους Υγροτόπους της Αττικής ως μία από τις δράσεις του “Μητροπολιτικού Κέντρου Περιβαλλοντικών Μετρήσεων” – Παρατηρητηρίου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button