Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Μεγάρων στις 30 Νοεμβρίου

Καλείτai το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς την 30η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 έως 22:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος της ημερησίας Δ/ξεως:

Εκπόνηση μελέτης και υποβολή πρότασης προγράμματος για τη δημιουργία και την ανάπτυξη αλιευτικού τουρισμού στο Δήμο Μεγαρέων.

Η ψήφος σας θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο [email protected] κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (17:30 έως 22:30)

Η Πρόεδρος
της Κοινότητας Μεγαρέων

Γκοσδή Χρυσή

Παρόμοια άρθρα

Back to top button