Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Κινέτας στις 21/10

Ακολουθεί η ανακοίνωση: Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Κοινοτικό Κατάστημα Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων (58o χλμ, Π.Ε.Ο.Α.Κ) σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κινέτας την 21η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως:

1. Περί τοποθέτησης μηχανήματος ΑΤΜ της EURONET.
2. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων για το έτος 2022, στον Μιχαήλ Πιπέρη του Ευάγγελου, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Θεοφανίδη περιοχή Λάκκα -Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων.
3. Ενημερωτική συζήτηση για θέματα που απασχολούν την περιοχή μας.

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Κινέτας
Αλεξάνδρα Μπαλτσιώτη

Παρόμοια άρθρα

Back to top button