Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων στις 18/12/2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 18η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2019.
 2. Ορισμός διαχειριστών λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 3. Αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ποσού 422.500,00 € στο Δήμο Μεγαρέων.
 4. Παράταση συμβάσεως μισθώσεως οικήματος για την στέγαση του ΚΕΠ Μεγάρων.
 5. Επιχορήγηση στον Σύλλογο Νεανική Εστία Μεγαρίδος.
 6. Πρόταση του δημοτικού Συμβουλίου για την συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 33862/16-5-2019 Κ.Υ.Α. των Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών για αποζημίωση και της δευτερεύουσας κατοικίας στην Κινέττα.
 7. Περί έγκρισης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης στην πρόσκληση VIII με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπ. Εσωτερικών στον άξονα «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες Δήμων».
 8. Περί έγκρισης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης στην πρόσκληση ΙΧ με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπ. Εσωτερικών στον άξονα «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες Δήμων».
 9. Περί παραχώρησης της χρήσης πέντε (5) σχολικών αιθουσών και των Εργαστηρίων Πληροφορικής του 1ου και 2ου Γυμνασίου Μεγάρων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
 10. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης πέντε αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μεγάρων για το σχολικό έτος 2019-2020.
 11. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μεγάρων για το σχολικό έτος 2019Β-2020Α.
 12. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης αιθουσών του 3ου Εργαστηριακού Κέντρου Δυτικής Αττικής στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μεγάρων για το σχολικό έτος 2019Β-2020Α
 13. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων στον Αθλητικό Σύλλογο ¨ΝΗΡΗΙΣ¨ Μεγάρων για το σχολικό έτος 2019-2020
 14. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων στον Όμιλο Φίλων Αθλητισμού και Φυσικής Ανάπτυξης για το σχολικό έτος 2019-2020
 15. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων στον Αθλητικό Σύλλογο «Νεανική Εστία Μεγαρίδος» για το σχολικό έτος 2019-2020
 16. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων στον Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο «ΚΟΡΟΙΒΟΣ» για το σχολικό έτος 2019-2020
 17. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων στο Γυμναστικό Σύλλογο Μεγάρων για το σχολικό έτος 2019-2020
 18. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων στον Αθλητικό Σύλλογο «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» Μεγάρων για το σχολικό έτος 2019-2020
 19. Έγκριση του από 19/11/2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης του Δήμου μέσω του διαδικτύου. Ετήσια συνδρομή στην ιστοσελίδα www.karagilanis.gr.
 20. Έγκριση του από 25/11/2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου για την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Δήμου Μεγαρέων με την διενέργεια αναλυτικών περιοδικών ελέγχων και εκπαίδευση στελεχών του Δήμου σε θέματα εσωτερικού ελέγχου για το έτος 2018».
 21. Έγκριση του από 4/12/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού κλπ του Δήμου Μεγαρέων».
 22. Έγκριση του από 4/12/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών οικον. διαχείρισης , δημοτ. κατάστασης και πρωτοκόλλου για το έτος 2019».
 23. Έγκριση της υπ’ αριθ. 32/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης διαγράμμισης και τοποθέτησης μπαρών στην οδό Αναπαύσεως αμέσως μετά το κλειστό γυμναστήριο Ν. Περάμου για την αποφυγή ατυχημάτων.
 24. Περί αποδοχής ή μη του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2020.
 25. Περί αποδοχής παραχώρησης χρήσης άνευ οικονομικού ανταλλάγματος των μηχανημάτων έργου με αριθ. κυκλοφορίας ΚΥ-208, ΚΥ-209, ΚΥ-210 και ΚΥ-201 και του φορτηγού με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 4644 από την Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο μας και έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης.
 26. Συγκρότηση επιτροπής πιστοποίησης παιδικών χαρών του Δήμου μας
 27. Περί επιλογής του χώρου τοποθέτησης του νέου αγάλματος του ΒΥΖΑ.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button