Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων στις 30 Μαΐου

Δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων αναγγέλλει την επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναλυτικά: Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη την 30η Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Περί έγκρισης ή μη τροποποίησης του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2023.
2. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 72/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής: «Περί έγκρισης αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης, καταργηθέντος Δημοτικού Κοινόχρηστου προς ιδιοκτησία, με Πράξη Εφαρμογής (Διορθωτική)».
3. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 74/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής: «Περί έγκρισης της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης τους προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαρέων 1ου τριμήνου 2023»
4. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 75/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής: «Περί ελέγχου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) (στοχοθεσίας) α’ τριμήνου 2023».
5. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 28/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης της μελέτης εισόδου- εξόδου οχημάτων για την δραστηριότητα με δ.τ. ΚΑΡΠΟΙ ΓΗΣ Ε.Ε. στην θέση Πυργάρι ή Γερμανικός δρόμος, Δ.Ε. Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων, με πρόσωπο επί Δημοτικής Οδού, σε περιοχή εντός ΓΠΣ και εκτός σχεδίου πόλεως».
6. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 33/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί έγκρισης της σήμανσης στους χαρακτηρισμένους πεζόδρομους του ρυμοτομικού σχεδίου Μεγάρων στο Ο.Τ. 70 (πρώην ΕΡΚΙΣ)»
7. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 34/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί έγκρισης της αρίθμησης της οδού Σωκράτους, στο Κουμίνδρι της Νέας Περάμου»
8. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 6/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας «Περί κατανομής ή μη της τακτικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Β’ δόση 2023).
9. Περί έγκρισης ή μη της τροποποιημένης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Συγκρότηση και Λειτουργία Δομής Σίτισης και Βασικών Αγαθών» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με Κωδικό ΟΠΣ 5001587
10. Περί έγκρισης ή μη της τροποποιημένης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Συγκρότηση και Λειτουργία Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με Κωδικό ΟΠΣ 5001587
11. Περί έγκρισης ή μη της τροποποιημένης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/Α) Κέντρο κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Μεγαρέων της πράξης Κέντρο Κοινότητας με κωδικό ΟΠΣ 5002274.
12. Περί αντικατάστασης ή μη Αντιπροέδρου και τακτικού μέλους στο Δ.Σ. της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ).
13. Αλλαγή εκπροσώπου στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος δράσης και εκτέλεσης της ετήσιας έκθεσης χρηματοδότησης, στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ για το οικον. έτος 2023.
14. Περί αντικατάστασης ή μη τακτικών και αναπληρωματικών µελών στο ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μεγαρέων».
15. Περί αντικατάστασης ή μη τακτικών και αναπληρωματικών µελών στο ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μεγαρέων».
16. Περί έγκρισης ή μη παρατηρήσεων / προτάσεων τροποποίησης μελέτης και οδηγιών σχετικά με την υλοποίηση του έργου Κινέτας».
17. Περί έγκρισης ή μη της 1ης παράτασης περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ».
18.Περί έγκρισης ή μη της παράταση του χρόνου εκτέλεσης της Υπηρεσίας «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΠΗΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ»
19. Περί γνωμοδότησης Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) δραστηριότητας με τίτλο «Πτηνοτροφείο ορνίθων» στη θέση ¨Τούτουλη-Ορφανού Στέρνα¨ του Δήμου Μεγαρέων, με φορέα του έργου την «ΦΑΡΜΑ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Ι.Κ.Ε.».
20. Περί έγκρισης ή μη επιπλέον αμοιβής της πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου μας κας Παπαγιάννη Δήμητρας, ορισθείσης με την υπ’ αριθ. 84/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
21. Περί έγκρισης ή μη επιστροφής ποσού στην κα. Γεωργίου Μεϊμάρη – Καίτη από Δημοτικά Τέλη (Δ.Τ.), Δημοτικό Φόρο (Δ.Φ.) και ΤΑΠ
22. Περί έγκρισης ή μη διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών του Δήμου.
23. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσία (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου μας

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δ. Δήμας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button