Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων στις 12/12

Ανακοίνωση του Δήμου Μεγαρέων ενημερώνει για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου: Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη την 12η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Περί έγκρισης ή μη της τροποποιημένης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Συγκρότηση και Λειτουργία Δομής Σίτισης και Βασικών Αγαθών» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με Κωδικό ΟΠΣ 5001587

2. Περί έγκρισης ή μη της τροποποιημένης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Συγκρότηση και Λειτουργία Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με Κωδικό ΟΠΣ 5001587.

3. Περί Συγκρότησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επιλύσεως Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2023

4. Κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου μας οικονομικού έτους 2023.

Επίσης την ίδια ημέρα και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

2. Περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσίας) οικονομικού έτους 2023.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δ. Δήμας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button