Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Μεγαρέων αύριο Πέμπτη

Ανακοίνωση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων, Ιωάννη Δήμα, αναφέρει:

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί την 28η Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα), δια ζώσης για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για όσους αδυνατούν να προσέλθουν, σύμφωνα με τις Δ/ξεις της υπ’ αριθ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως:

1. Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΠΑΛΑΙΟ & ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ – ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ».

2. Περί τροποποίησης του Κανονισμού Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων ως προς το άρθρο 9 «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου». 3. Περί έγκρισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου μας έτους 2022.

4. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής των έργων:
α) Επισκευή φθαρμένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε δασικούς δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Μεγάρων Α.Φ.Ε. 17/2017
β) Κατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος στην οδό Μαρκέλλου Α.Φ.Ε. 14/2018

5. Περί έγκρισης 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1ης Σ.Σ.Ε) του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Περάμου (Β΄ φάση)».

6. Περί αποκλεισμού τμήματος οδού στον παραλιακό δρόμο περιοχής Βαρέας με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

7. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 11/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης ή μη απότμησης / υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου επί της οδού Λυσίου 11, Ο.Τ. 43, ΔΕ Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων»

8. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 1/2022 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων «Περί αιτήματος παραχώρησης χρήσης τμήματος αιγιαλού για άτομα με αναπηρία».

9. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 4/2022 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων περί: «Αλλαγής λαϊκής αγοράς».

10. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 09/2022 απόφασης του Διοικ. Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ «Περί ορισμού ορκωτού λογιστή για τον τακτικό και διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ για το οικονομικό έτος 2021».

11. Περί ορισμού υπευθύνου Διαχειριστή λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης του έργου «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΤΗΝ 20-05-2020 (ΣΑΕ 055)»

12. Περί έγκρισης επιπλέον αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου μας κ. Δημητρίου Κ. Μπέη, ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 50/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

13. Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Αττικής 2021- 2027.

14. Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021 – 2025.

15. Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027.

16. Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021- 2025.

17. Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος ¨Μεταφορές¨ 2021-2027.

18. Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2021-2025.

19. Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2021-2027.

20. Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΚΠΑ) Περιφέρειας Αττικής.

21. Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δ. Δήμας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button