Συνεδριάζει σήμερα κατεπειγόντως δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Μεγαρέων

Δελτίο Τύπου του Δήμου Μεγαρέων αναφέρει: «Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) την 23η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 έως 22:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 :

• Περί έγκρισης ή μη επιπλέον αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου μας κ. Ελευθερίου Λαγού, ορισθέντος με τις υπ’ αριθ. 93/2024, 94/2024 και 95/2024 αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι ο δικηγόρος κ. Ελευθέριος Λαγός ορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου μας με τις υπ’ αριθ. 93/2024, 94/2024 και 95/2024 αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, προκειμένου να εκπροσωπήσει πρώην αιρετούς και υπάλληλο του Δήμου Μεγαρέων την 24/04/2024 και 25/04/2024 αντίστοιχα και η επιπλέον αμοιβή του πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν τις απαραίτητες ενέργειες του.

Η ψήφος σας θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο [email protected] κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (19:00 έως 22:00)».

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Σπυρίδων Ν. Χατζής

Παρόμοια άρθρα

Back to top button