Συνεδριάζει κατεπειγόντως σήμερα διά περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Μεγαρέων

Με έκτακτη ανακοίνωση καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε κατεπείγουσα συνεδρίαση διά περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) την 21η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 έως 22:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 :

1.Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 12/2023 αποφάσεως της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ με τίτλο: <<Περί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025>>

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον, διότι σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 118145/ΓΔ4/20-10-2023 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025», το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να γνωμοδοτήσει για κάθε είδους σχολική μεταβολή Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων Γενικής Παιδείας (μετά από προτάσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) μέχρι την 23-11-2023. Οπότε έπρεπε η ΔΕΠ να επισπεύσει την εισηγητική της απόφαση, ώστε να ληφθεί άμεσα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είχε ληφθεί η γνωμοδότηση της Α/θμιας Εκπαίδευσης και αναμέναμε την γνωμοδότηση της Β/θμιας Εκπαίδευσης που την λάβαμε στις 16/11 και απευθείας συνεδρίασε η ΔΕΠ.

2.Περί έγκρισης ή μη επιπλέον αμοιβής της πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου μας κας Παπαγιάννη Δήμητρας , ορισθείσης με την υπ’ αριθ. 193/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον, διότι η δικηγόρος κα Παπαγιάννη Δήμητρα ορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος για υπόθεση του Δήμου με την υπ’ αριθ. 193/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να τον εκπροσωπήσει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδικάζεται στις 22/11/2023. Για την επιπλέον αμοιβή της πρέπει να εκδοθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πριν την δικάσιμο.

3.Περί έγκρισης ή μη του αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων στην οδό 28ης Οκτωβρίου, την Παρασκευή 24/11/2023 με μη διακοπτόμενη κυκλοφοριακή ροή πεζών, λόγω της επερχόμενης ημέρας «BLACK FRIDAY».

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον, για τον λόγο ότι πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως οι πολίτες, και τα καταστήματα να μπορέσουν να οργανωθούν όσο καλύτερα για την συγκεκριμένη βραδιά της BLACK FRIDAY την Παρασκευή 24/11/2023.

Η ψήφος σας θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο [email protected] κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (19:00 έως 22:00).

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννης Δ. Δήμας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button