Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Παρασκευή 21/09/2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την  21η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος:

  • Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων ιχθύων του ΔΑΝΙΗΛ Εμμανουήλ στη θέση ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ ΜΕΓΑΡΩΝ .

Παρόμοια άρθρα

Back to top button