Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων την Τρίτη 2/7/2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως:

  1. Περί έγκρισης χορήγησης άδειας μουσικής – μουσικών οργάνων στον Σύλλογο Εργατικών Κατοικιών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του στις 12/07/2019, στις Εργατικές Κατοικίες Μεγάρων.
  2. Περί διοργάνωσης εκδήλωσης στην Πάχη Μεγάρων την 07/09/2019.
  3. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στην εταιρία «Ε. ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» νομίμως εκπροσωπούμενη από την Ευγενία Ρεμπούσκου του Ιωάννη, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας της, το οποίο λειτουργεί στην Παραλιακή οδό Πάχης του Δήμου Μεγαρέων.
  4. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στον Νικόλαο Χαλόφτη του Ιεροθέου, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του, το οποίο λειτουργεί στην οδό Ρήγα Φεραίου 6, στα Μέγαρα του Δήμου Μεγαρέων».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button