Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων Τρίτη 14/5/2019

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων Τρίτη 14/5/2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 14η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως:

  1. Απολογισμός διοργάνωσης 4ου Αγώνα Δρόμου Λιμένων Μεγάρων – Νέας Περάμου
  2. Αίτημα προς την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής για επιπρόσθετη υγειονομική μέριμνα απεντόμωσης και μυοκτονίας σε χώρους της Δημοτικής Ενότητας Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων.
  3. Περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων στη Δημοτική Κοινότητα Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Ηλίας Γ. Μουσταΐρας

Related posts