Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 19/12/2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη 19η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
1. Αναμόρφωση πρ/σμού Δήμου οικονομικού έτους 2017.
2. Περί έγκρισης προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου για την αναχρηματοδότηση των δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων της Τράπεζας Πειραιώς και Finance A.E.
3. Κατάρτιση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου μας οικον. έτους 2018.
4. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Μεγαρέων έτους 2018.
5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 110/2017 απόφασης του Διοικ. Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. περί έγκρισης πρ/σμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. οικ. έτους 2018.
6. Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και εκτέλεσης Ετήσιας Έκθεσης Χρηματοδότησης της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. οικον. έτους 2018.
7. Έγκριση παράτασης του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Περάμου».
8. Περί επιστροφής ποσού 337.62 στον κ. Μουρτζούκο Νικόλαο, για το τέλος διαδοχικής χρήσης τάφων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

Και στη συνέχεια σε δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση επί των κάτωθι θεμάτων:
1. Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) – Στοχοθεσία

Παρόμοια άρθρα

Back to top button