Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Παρασκευή 28/7/2017

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων πραγματοποιείται στις 28 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2017.
  2. Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων Β’ τριμήνου έτους 2017.
  3. Έγκριση ελέγχου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) Β’ τριμήνου έτους 2017.
  4. Δημιουργία νέου εσόδου στον πρ/σμό οικον. έτους 2017 με τίτλο: «Δικαιώματα παροχής υπηρεσιών σε ελλιμενισμένα σκάφη (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος)».
  5. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 120,00 € για την συμμετοχή του Δήμου στην τελετή των βραβείων Best City awards 2017, όπου έχει θέσει υποψηφιότητα ο Δήμος Μεγαρέων με τρείς (3) δράσεις:

 α) Δημιουργία και πλήρης λειτουργία της Ιστοσελίδας του Δήμου,

 β) Έκθεση τοπικών αγροτικών προϊόντων «ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ» και

 γ) Ανάπτυξη ηλεκτρονικού τοπικού τουριστικού οδηγού.

  1. Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, Μαθητείας ΕΠΑΣ, Μαθητείας ΙΕΚ) για απασχόληση στον Δήμο Μεγαρέων κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και 2018-2019.
  2. Περί εκμίσθωσης Δημοτικών Σφαγείων με απευθείας συμφωνία.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button