Δ. Μεγαρέων: Από 3/06 οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου 2024-2025

Ανακοίνωση του Δήμου Μεγαρέων αναφέρει: Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 110/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων, η περίοδος υποβολής των αιτήσεων εγγραφών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς για τη νέα σχολική χρονιά 2024-2025, έχει οριστεί το διάστημα από 03 Ιουνίου έως και 21 Ιουνίου 2024.

Οι αιτήσεις εγγραφής παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς για τη σχολική χρονιά 2024-2025 θα υποβάλλονται στο γραφείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, στην οδό Π.Ε.Ο.Α.Κ. και Μινώας (πρώην γραφεία ΙΚΑ) τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 έως 14:00.

Προϋποθέσεις εγγραφής:

– Τα νήπια να έχουν συμπληρώσει τα 2½ έτη μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2024.
– Τα βρέφη να έχουν συμπληρώσει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2024 τους (8 μήνες αποκλειστικά με ΕΣΠΑ).

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

α) Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού (διατίθεται).
β) Πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού.
γ) Βεβαίωση εργασίας όταν πρόκειται:

Δημόσιο, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ αυτών: πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
Ιδιωτικός τομέας: βεβαίωση εργασίας τελευταίου μήνα από τον εργοδότη της μητέρας με καθαρές αποδοχές, ημερομηνία πρόσληψης, ωράριο εργασίας και ειδικότητα συνοδευόμενη από αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του τελευταίου τριμήνου ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο της σύμβασης με τον εργοδότη.

Ελεύθεροι επαγγελματίες:
Αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα απαιτείται:
Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές.
Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

Απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές.

δ) Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και ότι μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του Βρεφονηπιακού σταθμού. Εάν συντρέχει ιδιαίτερο θέμα υγείας βεβαίωση από τον αρμόδιο γιατρό ή υγειονομική επιτροπή (διατίθεται έντυπο).
ε) Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος φορολογικού έτους.
στ) Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα (διατίθεται έντυπο).
ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.
η) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξεταστούν.
Αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται.
Οι αιτήσεις για ένταξη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ στη Δράση «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» είναι ανεξάρτητες.

Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση

1. Διαζευγμένοι Γονείς: Απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου και απόφαση επιμέλειας.
2. Γονείς σε διάσταση: Απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, απόφαση προσωρινής επιμέλειας (εάν υπάρχει) και διαχωρισμός φορολογικής δήλωσης.
3. Μονογονεϊκή οικογένεια: α) Άγαμη μητέρα απαιτείται οικογενειακή κατάσταση.
4. Γονείς με σύμφωνο συμβίωσης: Απαιτείται η προσκόμιση του συμφώνου συμβίωσης καθώς και τα
εκκαθαριστικά σημειώματα και των δυο μερών .
5. Για γονείς φοιτητές:
Στη Δευτεροβάθμια, Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δημόσιο ΙΕΚ) και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (πρώτο πτυχίο) απαιτείται βεβαίωση από την Γραμματεία του Σχολείου ή της Σχολής στην οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών.
6. Για περιπτώσεις όπου ο πατέρας υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία.
7. Για γονείς με παιδί ΑΜΕΑ ή γονείς ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας έως ή άνω του 67% απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Λοιπές πληροφορίες

Βρεφονηπιακοί σταθμοί προτίμησης μέχρι δύο (2).
Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.
Όταν υπάρχει εντολή τοποθέτησης εγγραφής σε βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Μεγαρέων στο πλαίσιο επιδοτούμενου προγράμματος (voucher) παύει να ισχύει η αίτηση εγγραφής μέσω των διαδικασιών εγγραφών του Δήμου Μεγαρέων.
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς προσέρχονται τα νήπια σταδιακά κατόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη του βρεφονηπιακού σταθμού. Βασικός στόχος είναι η ομαλή ένταξη των παιδιών στο νέο περιβάλλον, η αβίαστη προσαρμογή τους και η σταδιακή ανεξαρτητοποίησή τους.
Παιδιά που έχουν άμεση ανάγκη φιλοξενίας και για τα οποία συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι μπορούν να εγγραφούν αφού υπάρξει έρευνα και αιτιολογημένη έκθεση – εισήγηση του τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας και τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο.
Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, επιτρέπεται σε έκτακτες περιπτώσεις να γίνονται δεκτά στον παιδικό σταθμό παιδιά που έχουν άμεση ανάγκη φιλοξενίας χωρίς προηγούμενη υποβολή αιτήματος, ύστερα από αίτημα αρμόδιου δημόσιου φορέα (Κοινωνικές υπηρεσίες, Εισαγγελέα ανηλίκων).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 22960 26719 (Ε. Κώστα, Κ. Τσολάκου).

Επίσης για εξοικονόμηση χρόνου, πριν έλθετε στην Υπηρεσία, χρήσιμο είναι να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαρέων για να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε τα απαραίτητα έγγραφα (Βεβαίωση υγείας βρεφών και νηπίων, Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού και αίτηση εγγραφής), στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση ή ΠΑΤΗΣΤΕ Ε Δ Ω.:

https://www.megara.gr/portal/index.php/k2-category-menu-grafeio-dimosion-sxeseon/item/10096-29-05-2024-anakoinosi-gia-eggrafes-stous-vrefonipiakous-stathmous-2024-2025

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ 2024 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ Δ.ΜΕΓΑΡΕΩΝ 2024-2025 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2024-2025 Δ.Μεγαρέων

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων
Παναγιώτης Ι. Μαργέτης

Παρόμοια άρθρα

Back to top button