Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Μεγαρέων τη Δευτέρα 9/3

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 9η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

  1. Περί χαρακτηρισμού κωδικών αριθμών εξόδων του προϋπ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2020 ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
  2. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Ελευθερίου Γκέλη ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 22/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
  3. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή – συντήρηση δρόμων στην Νέα Πέραμο».
  4. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αλλαγή χρήσης του μισθωμένου ακινήτου επί της οδού Π. Γεωργακή 8 στα Μέγαρα.
  5. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Μεγαρέων

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 9η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα & ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θεμάτος:

  • Έγκριση ισολογισμού Δήμου Μεγαρέων χρήσης έτους 2018

Παρόμοια άρθρα

Back to top button