Συνεχίζεται η διαδικασία αιτήσεων της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης στους πυροπαθείς

Συνεχίζεται η διαδικασία αιτήσεων της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης στους πυροπαθείς

Airis – Ανακαίνιση 728×270, 728×90

Κανονικά και χωρίς κανένα πρόβλημα, συνεχίστηκε και χθες Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018, η διαδικασία αιτήσεων, για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, με τη μορφή επιδόματος, σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου στην Περιφέρεια Αττικής.

Μετά και τη χθεσινή δεύτερη ημέρα της σχετικής διαδικασίας, υπεβλήθησαν χίλιες εκατόν τριάντα έξι (1136) συνολικά αιτήσεις.
Από τις 1136 αιτήσεις, οι 282 στον Δήμο Μεγαρέων.

Από τις 534 αιτήσεις της χθεσινής 2ης ημέρας, οι 119 υπεβλήθησαν στον Δήμο Μεγαρέων.

Man & Woman

Related posts