Σύλλογος Γονέων 4ου Δημ. Σχ. Μεγάρων: Σύσκεψη με θέμα τη στέγαση του σχολείου

Δελτίο τύπου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων:

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 στις 9:00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγάρων πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με θέμα τη στέγαση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων με την παρουσία των εμπλεκόμενων φορέων υπό τον συντονισμό του Δημάρχου κ. Γ. Σταμούλη.

Είχαν προσκληθεί με το υπ.αρ.πρωτ. 9262/2-7-2020 έγγραφο του Δήμου Μεγάρων οι εξής: ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, οι Διευθυντές και Διευθύντριες 4ου, 5ου, 6ου, 7ου Δημοτικών Σχολείων Μεγάρων, οι Διευθύντριες 4ου και 5ου Νηπιαγωγείων Μεγάρων καθώς και οι πρόεδροι των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων των 4ου, 5ου και 6ου Δημοτικών Σχολείων Μεγάρων. Η συγκεκριμένη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από εμπεριστατωμένο αίτημα του Συλλόγου μας, το οποίο είχε διαβιβαστεί σε όλους τους προαναφερθέντες φορείς με το υπ. αρ.πρωτ. 81/ 8-6-2020 εξερχόμενο έγγραφό μας.

Στην ανωτέρω σύσκεψη παρευρέθησαν άπαντες οι προσκεκλημένοι από τον κ. Δήμαρχο, πλην των Διευθυντριών των 4ου και 6ου Δημοτικών Σχολείων. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας παρευρέθηκε τελικώς σε απαρτία και τα μέλη του ανέπτυξαν με ρεαλιστικά επιχειρήματα τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν συστέγαση του 4ου και 5ου Δημοτικών Σχολείων. Δόθηκε από πλευράς μας ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας, μάθησης και ψυχοκοινωνικής εξέλιξης των παιδιών μας, καθώς και σε θέματα εγγραφών /μετεγγραφών , προκειμένου να αρθούν τυχόν ενδοιασμοί και «αγκυλώσεις». Τέλος, αιτηθήκαμε επισήμως στον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την υλοποίηση του σχετικού αιτήματος.

Ο Σύλλογός μας θέλει να ευχαριστήσει τον Δήμαρχο, κ. Γ. Σταμούλη για την υλοποίηση και τον συντονισμό της σύσκεψης καθώς και για την τοποθέτηση/ κατασκευή τριών αιθουσών εντός του 5ου Δημοτικού Σχολείου κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά , βάσει των οποίων μπορεί να επιτευχθεί η συστέγαση των δύο σχολείων.

Ευχαριστούμε επίσης την Πρόεδρο και τη Γραμματέα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων καθώς και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων για την παρουσία τους και την υποστήριξή τους, ενώ στο πρόσωπό τους οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους γονείς που αυτοί εκπροσωπούν.

Ευχαριστούμε για την παρουσία τους τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σ. Τσούνη και την Υποδιεθύντρια του 4ου Δημοτικού (η οποία προσήλθε αυτοβούλως και άνευ υπηρεσιακής εξουσιοδότησης). Η παρουσία της μας χαροποίησε ιδιαίτερα, αν και θα περιμέναμε το σχολείο μας να εκπροσωπηθεί επισήμως, έτσι ώστε να μπορεί να συμμετάσχει στη σύσκεψη.

Ευχαριστούμε τους παρόντες Διευθυντές για τη συμμετοχή τους στον διάλογο και ιδιαίτερα ευχαριστούμε για την παρουσία του, τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Π. Σπύρου, ο οποίος θεσμικά είναι αυτός που θα συνυπολογίσει όλες τις παραμέτρους και θα αποφασίσει την πορεία του σχολείου μας για την επόμενη σχολική χρονιά. Ευχόμαστε να αφουγκραστεί τις «φωνές» μας και τη «μοναξιά» μας.

Το Δ.Σ., 13/7/2020

Παρόμοια άρθρα

Back to top button