Στην Εξαγωγική Διαδικτυακή Δράση Τροφίμων και Ποτών συμμετέχει η Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετάσχει στην Εξαγωγική – Διαδικτυακή Δράση Τροφίμων και Ποτών «The Greek Nordic – Baltic Trade», που θα πραγματοποιηθεί από 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2021, με επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού της τομέα που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας, σύμφωνα με δελτίο τύπου από το γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Λευτέρη Κοσμόπουλου.

Προτρέποντας τους συντοπίτες επιχειρηματίες να συμμετέχουν στην εξαγωγική διαδικτυακή δράση τροφίμων και ποτών ο κ. Κοσμόπουλος ανέφερε ότι «Η Περιφέρεια Αττικής συμβάλλει έμπρακτα προωθώντας τις επιχειρήσεις της περιοχής μας να αναδείξουν τα ποιοτικά τους προϊόντα στο εξωτερικό, να αναδειχθούν, να διευρύνουν το καταναλωτικό τους κοινό και να χτίσουν εξωστρεφές προφίλ».

Συγκεκριμένα, η «The Greek Nordic-Baltic Trade» διοργανώνεται από την εταιρεία Reco Exports (αποκλειστική αντιπρόσωπος για την Ελλάδα) και αποτελεί μία στοχευμένη δράση εισόδου στην αγορά των Σκανδιναβικών χωρών μέσω:

– της προβολής του Αγροδιατροφικού Πλούτου της Περιφέρειας Αττικής
– της προώθησης & πώλησης ελληνικών Τροφίμων και Ποτών και
– της ανάδειξης του ΒrandGreeceσε καταναλωτές, αγοραστές, retailers, bloggers, press, media, foodexperts από τις Σκανδιναβικές Χώρες.

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην προώθηση όλων των συμβατικών και βιολογικών τροφίμων και ιδίως εκείνων των προϊόντων τα οποία καινοτομούν ως προς τη σύσταση ή τη συσκευασία, έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, προσφέρουν κάποιο ιδιαίτερο όφελος για τον καταναλωτή κτλ. Εξαιρούνται τα φρέσκα φρούτα/λαχανικά, τα κατεψυγμένα τρόφιμα και τα καλλυντικά.

Η «The Greek Nordic-Baltic Trade» θα πραγματοποιηθεί στα εξής 10 βήματα:

– Δημιουργία ιστοσελίδας Προβολής της Περιφέρειας και των Επιχειρήσεων της
– Αξιολόγηση Εξαγωγικής Ετοιμότητας κάθε επιχείρησης μέσα από τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολόγιου
– Παροχή Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής κατανόησης της Σκανδιναβικής αγοράς και επιλογής των καλύτερων προϊόντων εισόδου (SKUs)
– Labelling/Νομικός Έλεγχος/Μετάφραση – RRP Τιμολογιακή Πολιτική των προϊόντων
– Αποστολή προϊόντων στην Σουηδία πριν την τοποθέτηση στα καταστήματα

– Προβολή, Ανάδειξη και Πώληση Τροφίμων & Ποτών σε:

“Flavours of Greece” ράφι σε 5 καταστήματα αλυσίδων σουπερμάρκετ ICA & Axfood στην Στοκχόλμη για 4 εβδομάδες
“GreekWineTasting” σε 5 restaurant τύπου “urban” στην Στοκχόλμη για 4 εβδομάδες
Food Tasting σε επαγγελματίες του κλάδου + Wine tasting σε καταναλωτές & on-trade
Αποθήκευση προϊόντων στην Σουηδία για 12 μήνες
Dedicated Β2Β platform για περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη των αγορών της Σκανδιναβίας μέσω αποστολής δειγμάτων ή προϊόντων σε αγοραστές
Συμβουλευτική επόμενων βημάτων: Ανατροφοδότηση δράσης σε κάθε επιχείρησης, προοπτικές εισόδου στην αγορά καθώς και λίστα 300+ Importer/Distributor από την Σκανδιναβία

Συμμετέχοντας στην «The Greek Nordic-Baltic Trade», μια επιχείρηση του κλάδου Τροφίμων και Ποτών της Αττικής μπορεί να επιτύχει τα κάτωθι:

– Προβολή και Πώληση των προϊόντων της σε Σουηδούς καταναλωτές με επιστροφή του κόστους των πωληθέντων προϊόντων
– Δυνατότητα συνεργασίας με καταστήματα από τις δύο μεγαλύτερες αλυσίδες σουπερμάρκετ στην Σουηδία (συνεργασία με αλυσίδες σουπερμάρκετ στην Σουηδία δεν συνεπάγεται αυτόματα το άνοιγμα όλων των καταστημάτων. Μπορεί μια επιχείρηση να επιλέξει περιορισμένο αριθμό βάσει παραγωγής και στόχευσης)
– Λαμβάνει ουσιαστικό feedback για τα προϊόντα της, γεγονός που βοηθάει στην αποτελεσματικότερη αξιολόγηση της αγοράς.
– Δυνατότητα τριγωνικής πώλησης σε μεμονωμένα καταστήματα για 12 μήνες, μέσω του Β2Β e-shop
– Προοπτική ανοίγματος σε μια από τις πιο κερδοφόρες αγορές της Ευρώπης

Η Περιφέρεια Αττικής αποσκοπώντας στην στήριξη της προσπάθειας για την ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων του κλάδου Τροφίμων και Ποτών της θα επιδοτήσει το κόστος της εξαγωγικής – διαδικτυακής συμμετοχής στη δράση 5 έως 15 εκθετών – επιχειρήσεων. Το τελικό συνολικό κόστος συμμετοχής μετά την επιδότηση ανέρχεται σε 300€/επιχείρηση (απαλλάσσεται ΦΠΑ λόγω τιμολόγησης από Μεγάλη Βρετανία).

Προϋπόθεση για την συμμετοχή των επιχειρήσεων στη δράση με την Περιφέρεια Αττικής είναι όλα τα προϊόντα που θα προβάλουν να έχουν παραχθεί ή να έχουν μεταποιηθεί/τυποποιηθεί εντός της Περιφέρειας (οι τομείς ετικετοποίησης και διαφήμισης μιας εταιρείας καθώς και εταιρείες logistics δεν περιλαμβάνονται). Διευκρινίζεται ότι δεν αρκεί μόνο η έδρα ή η αποθήκη μιας επιχείρησης να βρίσκεται εντός της Αττικής.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και εκθετών οι οποίοι είναι αμιγώς παραγωγοί ή μεταποιητές και έχουν ξανασυμμετάσχει λιγότερες φορές σε περίπτερο της Περιφέρειας. Εκτός από τον αριθμό συμμετοχών των επιχειρήσεων σε προηγούμενες δράσεις της Περιφέρειας, σημαντικό κριτήριο μοριοδότησής τους αποτελεί και η ενεργός συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης και αποτίμησης των δράσεων αυτών. Τέλος, θα ληφθεί μέριμνα στο περίπτερο της Περιφέρειας να υπάρχουν εκθέτες από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των υποψήφιων επιχειρήσεων αποτελούν:

– η αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο και σφραγισμένη με τα στοιχεία της εταιρείας
– η άδεια λειτουργίας ή η γνωστοποίηση λειτουργίας σε ισχύ, στην περίπτωση που το προϊόν παράγεται στην Αττική από την αιτούσα επιχείρηση
– τιμολόγια ή άλλο επίσημο έγγραφο (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό), στην περίπτωση που το προϊόν τυποποιείται – μεταποιείται στην Αττική σε άλλη επιχείρηση (φασόν), καθώς και η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης αυτής
– τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για κάθε ετικέτα που θα προβληθεί στη δράση και φέρει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ποιότητας, όπως βιολογικό, Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., κ.α.
– η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

Σημείωση

Η ευθύνη για την ανάρτηση πληροφοριακού υλικού στην ιστοσελίδα της δράσης βαρύνει την ίδια την επιχείρηση. Ωστόσο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον δειγματοληπτικό διοικητικό έλεγχο αναντιστοιχία μεταξύ του αναρτημένου υλικού και των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί κατά την αίτηση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την αφαίρεσή του, σε συνεννόηση με τη διοργανώτρια εταιρεία ή την επιβολή άλλων κυρώσεων.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Αττικής με εξαγωγικό προσανατολισμό καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προσκομίζοντας όλα τα παραπάνω έως και την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση agrotik[email protected] (με κοινοποίηση στο [email protected])

Τέλος, όλες οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν, θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της συμμετοχής τους στην «The Greek Nordic-Baltic Trade» με τη λήξη της, ενώ μερικούς μήνες μετά θα λάβουν για να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ένα ειδικό έντυπο αποτίμησης της δράσης αυτής. Η συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και αποτίμησης είναι υποχρεωτική και αποτελεί για την Υπηρεσία μας σημαντικό κριτήριο επιλογής των εταιρειών σε επόμενες δράσεις με την Περιφέρεια Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Περιφέρεια Αττικής

Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής

Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της

κ. Κωνσταντοπούλου Μαρία τηλ: 2132065745, [email protected]

κ. Σταυρουλάκη Βασιλική τηλ: 2132065770, [email protected]

κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος τηλ: 2132065771, [email protected]

Παρόμοια άρθρα

Back to top button