Μελέτη 3,9 εκατ. ευρώ για τη διευθέτηση ρεμάτων στην Κινέτα

Εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης για τα ρέματα της Κινέτας Αττικής, προϋπολογισμού 3.991.420 ευρώ (με ΦΠΑ) και εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Στο έργο περιλαμβάνονται τοπογραφική, γεωλογική, γεωτεχνική, δασοτεχνική, υδραυλική και περιβαλλοντική μελέτη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος σχετικά δήλωσε ότι: «Ξεκινά μια μεγάλης κλίμακας μελέτη για την οριοθέτηση και διευθέτηση όλων των ρεμάτων της Κινέτας, στοχεύοντας στην συνολική αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Σχεδιάζουμε έργα για την επόμενη ημέρα των καταστροφών»

Παρόμοια άρθρα

Back to top button