Λειτουργία των ΚΕΠ του Δήμου Μεγαρέων κατά τη θερινή περίοδο

Σύμφωνα με σχετική Εγκύκλιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Αριθμ.πρωτ: 21101/25.6.21), της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών διαδικασιών και της Διεύθυνσης Υπηρεσιών μίας στάσης, που αφορά στην λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των ΟΤΑ Α΄βαθμού, ισχύουν τα παρακάτω από Δευτέρα 21 Ιουνίου έως και Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021:

– Το ωράριο λειτουργίας για όλα τα ΚΕΠ της χώρας παραμένει το ίδιο όπως είχε διαμορφωθεί με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τον Νοέμβριο του 2020, δηλαδή ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 07.30 έως 15.30 ενώ η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται από 07.30 έως 15.00.

Η εξυπηρέτηση μέσω ΡΑΝΤΕΒΟΥ διατηρείται ως εξής:

– Σε όλα τα ΚΕΠ μέσω της πλατφόρμας εξυπηρέτησης φυσικών
Ραντεβού, είτε με τηλεφωνική προσυνεννόηση είτε ηλεκτρονικά μέσω της διεπαφής πολίτη (rantevou.kep.gov.gr).

– Ειδικότερα, όσον αφορά την εξυπηρέτηση ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ σε δημόσιες Υπηρεσίες, επισημαίνεται ότι η είσοδος στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους Δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό. Οι Δικηγόροι, εξυπηρετούνται στις δημόσιες Υπηρεσίες κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, σε κάθε περίπτωση όμως οι Υπηρεσίες κατά τον καθορισμό των ραντεβού θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των Δικηγόρων. Σε περιπτώσεις δε που Δικηγόροι προσέρχονται στις Δημόσιες Υπηρεσίες χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας.

– Πολίτες οι οποίοι προσέρχονται στα ΚΕΠ χωρίς ραντεβού εξυπηρετούνται μόνον για το Γνήσιο της Υπογραφής και τις διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται με τον εμβολιασμό κατά της covid – 19. Η είσοδος εντός των ΚΕΠ πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ισχύοντα μέτρα προστασίας, για την αποφυγή συνωστισμού.

– Για την εφαρμογή των λοιπών θεμάτων που αφορούν στους εργαζόμενους στα ΚΕΠ ως Δημοτικών Υπαλλήλων (π.χ. ομάδες αυξημένου κινδύνου, χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας, εφαρμογή τηλεργασίας και μέτρων προστασίας) αρμόδια είναι η εκάστοτε Διεύθυνση Διοικητικού του Δήμου, βάσει των εγκύκλιων οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τηλέφωνα επικοινωνίας των Πολιτών:
ΚΕΠ Μεγάρων: 22960 83270
ΚΕΠ Νέας Περάμου: 22960 35262

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας
& Δημοσίων Σχέσεων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button