Συζήτηση με τους υποψηφίους του Τώρα, Δ. Γεωργακή – Ε. Παπαβασίλη – Α. Μπακαούκα

Συζήτηση με τους υποψηφίους του Τώρα, Δ. Γεωργακή – Ε. Παπαβασίλη – Α. Μπακαούκα

Νέα ιστοσελίδα – Έπιπλο μουστάκας

Παρουσίαση των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων με τον συνδυασμό του Γιώργου Μπερδελή, Τώρα, Δημήτρη Γεωργακή, Ελένης Παπαβασίλη και Αντώνη Μπακαούκα.

Ιωάννης Μήτσος – Μαθήματα Μηχανολογίας – άρθρα

Related posts