Σύσταση Επιτροπής Μακροπρόθεσμου Αναπτυξιακού Σχεδιασμού στον Δήμο Μεγαρέων

Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Σταμούλη, συστήθηκε Επιτροπή Δημοτών, Οραματικού (Μακροπρόθεσμου) Αναπτυξιακού Σχεδιασμού του Δήμου Μεγαρέων.

 

Έργο της Επιτροπής είναι η διερεύνηση, επεξεργασία και αξιολόγηση συγκεκριμένων αναγκαίων αναπτυξιακών στοχεύσεων, για την αναβάθμιση υπαρχόντων και την ανάδειξη καινοτόμων δράσεων, με απώτερο σκοπό την σταδιακή «Ποιοτική Ανάπτυξη» της ευρύτερης περιοχής, σε βασικούς άξονες δραστηριοτήτων, κατά την επόμενη εικοσαετία.

 

Με την συνδρομή, κατά περίπτωση, εξειδικευμένων Φορέων, Πανεπιστημίων και Επιστημονικών Οργανώσεων, η Επιτροπή θα επεξεργάζεται και στη συνέχεια θα υποβάλει προτάσεις προς τον Δήμαρχο, προκειμένου να εισαχθούν αυτές στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης. Στην Επιτροπή συμμετέχουν εθελοντικά, ανιδιοτελώς και χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή, οι παρακάτω αναφερόμενοι κατά αλφαβητική σειρά, Δημότες:

 • Γκίνης Στυλιανός, Μετεωρολόγος τ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθηνών
 • Δημητρακόπουλος Ιωάννης, Στέλεχος Πληροφορικής – Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Δρίτσας Ιωάννης, Ελεύθερος Επαγγελματίας
 • Ζαχαριάς Ιερόθεος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πανεπιστημίου Πατρών
 • Κανδιανός Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός
 • Καραμολέγκος Ιωάννης, Οικονομολόγος – Ανώτατο Στέλεχος Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Κάρκα Ελένη, Αρχιτέκτων – Χωροτάκτης Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Σορβόννης
 • Καρούντζου Ευαγγελία, Γεωπόνος – Διευθυντικό Στέλεχος ΠΕ.Δ.Α.
 • Καρώνης Δημήτριος, Χημικός Μηχανικός – Αν. Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 • Μαραζιώτης Άγγελος, οικονομολόγος π. Ανώτατο Τραπεζικό Στέλεχος
 • Μεδινάς Σωτήριος, Φαρμακοποιός
 • Μιχάλαρος Χριστόφορος, Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • Πιλίλης Νικόλαος, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος
 • Σάλτας Αναστάσιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός
 • Σαμπράκος Αντώνιος, Οικονομολόγος – Στατιστικός Αναλυτής
 • Σκλαβούνος Παναγιώτης, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος , τ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθηνών
 • Σκλαβούνος Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός
 • Σπίνος Κωνσταντίνος, Δημοσιογράφος – Αρχισυντάκτης περιοδικού ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ
 • Χούντρας Γεώργιος, Αρχιτέκτων – Ιστορικός
 • Ψαρουλάκη Αικατερίνη, Δικηγόρος

 

Ο Συντονιστής της Επιτροπής, θα επιλεγεί με απόφαση των μελών αυτής, ενώ για τον τρόπο λειτουργία της θα καταρτιστεί και θα ψηφιστεί από τα μέλη της, Κανονισμός Λειτουργίας. 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button