Συνεδριάζει το τοπικό συμβούλιο Μεγάρων – Τρίτη 23/12

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το τοπικό συμβούλιο Μεγάρων την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 9:00 μ.μ. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 

1.  Περί καθορισμού νέας θέσης κενωθέντος περιπτέρου.

 

2.  Χορήγηση για άδεια χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων αορίστου χρόνου και άδειας παράτασης ωραρίου για το έτος 2015, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ»  με διακριτικό τίτλο «Ειρηνικές Γεύσεις»» ιδιοκτησίας ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΛΕΙΤΟΥΤΗ του Ιεροθέου, που λειτουργεί  επί της οδού Γ.Σχινά αρ. 76, του Δήμου Μεγαρέων.

 

3.  Χορήγηση για άδεια χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2015 και άδειας παράτασης ωραρίου, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- ««ΚΑΦΕΝΕΙΟ»   »  ιδιοκτησίας ΜΑΡΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ του Χρήστου . που λειτουργεί  επί της οδού Σιφνιδών  αρ. 6, του Δήμου Μεγαρέων.

 

4.  Χορήγηση για άδεια χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2015 και άδειας παράτασης ωραρίου, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- Καφετέρια -Μπαρ»  ιδιοκτησίας ΔΟΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου, που λειτουργεί  επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 176, του Δήμου Μεγαρέων.

 

5.  Χορήγηση για άδεια χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2015 και άδειας παράτασης ωραρίου, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΤΥΡΟΠΙΤΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΠΙΚ-ΝΙΚ» ιδιοκτησίας ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗ του Ιωάννη, που λειτουργεί  επί της 28ης Οκτωβρίου αρ. 124, του Δήμου Μεγαρέων.

 

6.  Χορήγηση για άδεια χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2015 και άδειας παράτασης ωραρίου, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΑΣΣΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του Κων/νου, που λειτουργεί  επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 148 , του Δήμου Μεγαρέων.

 

7.  Χορήγηση για άδεια χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2015 και άδειας παράτασης ωραρίου, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ Αλεξάνδρου, που λειτουργεί  επί της 28ης Οκτωβρίου αρ. 148, του Δήμου Μεγαρέων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button