Λαϊκή Συσπείρωση: Αντιλαϊκός ο προϋπολογισμός του δήμου

Ο προϋπολογισμός του 2015 εντάσσεται μέσα στη σημερινή αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Έχουν δοθεί οδηγίες με εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών, για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής, για μείωση των δαπανών. Αυτό στον Δήμο μας εκφράζεται με μείωση κονδυλίων για τις κοινωνικές υποδομές π.χ. μείωση κατά 800.000,00 € στον προϋπολογισμό του Ν.Π. ΗΡΟΔΩΡΟΣ , απαγόρευση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού , μείωση κατά 50% των υπερωριών που οδηγούν σε  υποβάθμιση συνολικά των υπηρεσιών του Δήμου με παράλληλη αύξηση  των δημοτικών τελών κατά 13 % και αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα, ύδρευση και πρασίνου.

 

Το παρατηρητήριο οικονομικών των Δήμων μας έκανε παρατηρήσεις τον Σεπτέμβριο ότι υπερβήκαμε τις δαπάνες κατά 65.000,00 € περίπου. Ο Δήμος για να συμμορφωθεί  έκανε περικοπή αντίστοιχων ποσών από τους κωδικούς της καθαριότητας όταν είναι γνωστό ότι στην καθαριότητα έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα και χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια.

 

 Ο προϋπολογισμός που συζητάμε σήμερα έχει περάσει στο χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο  για έγκριση από το παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και την συμμόρφωση προς τις οδηγίες  των υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών.

 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να μην υπάρχει δυνατότητα να διεκδικήσεις αναγκαία έργα για τον Δήμο γιατί για να μπουν στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων προϋποθέτει από πριν σχετική απόφαση ένταξης.

 

Όλα αυτά γίνονται ερήμην του δημοτικού συμβουλίου το οποίο καλείται σήμερα να εγκρίνει ήδη ληφθείσες αποφάσεις με εκβιαστικά διλήμματα του τύπου αν δεν ψηφιστούν δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος. Και βέβαια αν ψηφίσουμε ο δήμος θα λειτουργήσει με μαύρη εργασία, με επιπλέον επιβάρυνση των δημοτών  για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε όλους τους τομείς πρόνοιας , παιδικών σταθμών πολιτισμού και αθλητισμού.

 

Ρωτάμε:

 

Πού πήγαν όλες αυτές οι προεκλογικές υποσχέσεις που δώσατε στον κόσμο για να σας ψηφίσει και που σήμερα εφαρμόζετε την ίδια και χειρότερη πολιτική από τους προκατόχους σας;

 

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα νέο έργο που να λύνει προβλήματα της Λαϊκής Οικογένειας όπως έργα αντισεισμικής και αντιπλημμυρικής προστασίας , παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.λ.π. αντίθετα βλέπουμε ένα έργο ‘ Πολυδύναμο Ιατρείο Νέας Περάμου ’ και για το οποίο αναρωτιόμαστε « θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας  για την λειτουργία του;

 

Μέσα από την αποδοχή εκ μέρους σας της όλης αντιλαϊκής πολιτικής της κεντρικής εξουσίας προς τους Δήμους όλης της Χώρας, εμμέσως έχετε αποδεχθεί και το νέο νομοσχέδιο « για τον συντονισμό , την διαχείριση τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 » που κατατέθηκε στην Βουλή με την μορφή του κατεπείγοντος και με βάση το οποίο μεταφέρεται ο σχεδιασμός η κατανομή και ο έλεγχος από τον Δημόσιο τομέα στον Ιδιωτικό. Αν και ως σήμερα ο Δημόσιος τομέας συμπλήρωνε τον Ιδιωτικό και το αντίθετο.

 

Η δική μας πρόταση:

 

–  Είναι αναγκαία η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την καθαριότητα χωρίς αλλαγές στις εργασιακές τους σχέσεις.

–  Η Πόλη μας χρειάζεται περισσότερους παιδικούς σταθμούς και διπλάσιους Βρεφονηπιακούς χωρίς τροφεία και εξοπλισμένους με μόνιμο και επαρκές σε αριθμό προσωπικό.

–  Κέντρο Υγείας αστικού τύπου, επαρκές δυναμικό για άμεση επέμβαση προσφέροντας πρωτοβάθμια Υγεία.

Η πόλη μας έχει μια σχετική απόσταση από νοσοκομεία  και η πρόσβασή σε αυτά περνά μέσα από τα διόδια της εθνικής οδού.

–  Κατάργηση τώρα των διοδίων.

–  Διευθέτηση των ρεμάτων από το βουνό έως την θάλασσα. Διευθέτηση των όμβριων υδάτων.

–  Νερό σε όλη την επικράτεια του Δήμου μας.

–  Πρόσληψη ανάλογου μόνιμου προσωπικού για τις ανάγκες σε αθλητισμό και πολιτισμό καθώς και για την συντήρηση των παιδικών χαρών.

–  Μείωση των δημοτικών τελών και εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button