Συνεδριάζει το τοπικό συμβούλιο Μεγάρων – Τρίτη 10/11/2015

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Μεγάρων την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στις 8:30 μ.μ.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Συζήτηση αιτήματος (αριθμ.πρωτ. Δήμου: 21275/02-11-2015) κ. Γερόλυμπου Γεωργίου, Πρόεδρου Συλλόγου "Κοινωνία Πάχης", περί έκθεσης των απόψεων και προτάσεων του στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων σχετικά με τις αδειοδοτήσεις μουσικής – μουσικών οργάνων στον οικισμό της Πάχης και της παραλίας Βαρέας Μεγάρων. 
  • Διοργάνωση ενημερωτικής Ημερίδας με τίτλο: "Τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020", που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015.
  • Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής με αντικείμενο την οργάνωση και διεξαγωγή του 1ου Αγώνα Δρόμου αλληλεγγύης Μεγάρων – Νέας Περάμου. 
  • Γνωμοδότηση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πτηνοτροφείου ορνίθων ομάδα 7η κατηγορία Α’ υποκατηγορία Α2 των κ.κ. Ρήγα Ιωάννη, Ρήγα Αντώνιου, Ρήγα Γεώργιου και Τσιόγκα Άγγελου, στην θέση Καβελλάρης του Δήμου Μεγαρέων.
  • Γνωμοδότηση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πτηνοτροφείου ομάδα 7η κατηγορία Α’ υποκατηγορία Α2 της κας ΔΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, στην θέση Κουλουριώτικο Μονοπάτι του Δήμου Μεγαρέων.
  • Γνωμοδότηση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων μονάδος οστρακοκαλλιέργειας & μετατόπιση της υφιστάμενης θέσης εγκατάστασης του κ. ΚΑΛΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στην θέση Πέραμα του Δήμου Μεγαρέων .
  • Χορήγηση ή μη ΝΕΑΣ απόφασης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV:  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣH «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ»  ιδιοκτησίας  ΚΟΥΦΗ ΑΝΕΤΤΑΣ του Ιεροθέου που θα λειτουργήσει   επί της  οδού Μυκηνών  αρ. 148,  του Δήμου Μεγαρέων (Ο.Τ. 233). (σχ.  οι υπ΄αρ.  95/16/3-9-2012 και 50/8/19-5-2015 αποφάσεις Σ.Δ.Κ.)
  • Χορήγηση ή μη απόφασης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών – κατηγορία III: «ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ»  (ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΝΕΡΑ) ιδιοκτησίας  του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ του Αναστασίου  που  θα λειτουργήσει στα Μέγαρα στην οδό Βυζαντίου αρ. 38, στο Ο.Τ. 538.
  • Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας αορίστου χρόνου και παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2015, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Κατηγορίας IV – «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ»    ιδιοκτησίας της «ΚΑΛ. ΚΑΡΔΑΤΟΥ – ΧΡ. ΚΑΡΔΑΤΟΥ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΙΡΟΥΣΑΙ» νομίμως εκπροσωπούμενη, που λειτουργεί  στην περιοχή «Ντουράκο» Αλεποχωρίου  του Δήμου Μεγαρέων.
  • Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του καταστήματος, χρονικής διάρκειας αορίστου χρόνου και παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2015, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Κατηγορίας IV – «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΟΝΥΣΟΣ  ΠΑΛΛΑΣ»  νομίμως εκπροσωπούμενη, ιδιοκτησίας  του κ. Γεωργίου Παπανούση του Νικολάου, που που βρίσκεται  στην περιοχή  «ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ»  του Δήμου Μεγαρέων.

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button