Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο – Τρίτη 7 Οκτωβρίου

Με αρκετά θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει τακτικά την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 8:30 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο Μεγάρων.

 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2014.

 

2. Περί έγκρισης ισολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για το οικονομικό έτος 2013.

 

3. Ψήφιση πίστωσης για την «Ψαράδικη Βραδιά» Δημ.Κοιν.Ν.Περάμου.

 

4. Ψήφιση πίστωσης για  «Περάμεια» Δημ.Κοιν.Ν.Περάμου.

 

5. Ψήφιση πίστωσης για την « Εορτή 15ης Αυγούστου ( Αγ.Μαρτύρων)».

 

6. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής Αντ.Καπαράκη

 

7. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής Μ.Καλεαντοπούλου

 

8.  Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής Ελευθ.Αθανασόπουλου

 

9. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής Αφών Σαχινιάν -Γ.Μουστάκα.

 

10. Περί έγκρισης της 7/14 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων μπροστά από την πόρτα εισόδου – εξόδου του οικοπέδου ιδιοκτησίας κ. Χρ.Οικονομόπουλου.

 

11. Περί έγκρισης της 8/14 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης μιας θέσης στάθμευσης για την κ. Στ.Αβραμίδου επί της οδού Βυζαντίου αρ.9 στα Μέγαρα.

 

12. Περί έγκρισης της 11/14 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης της κατάληψης Κ.Χ.  (πεζοδρομίου) επί της οδού Βυζαντίου 3Α Ο.Τ.9

 

13. Περί έγκρισης της 5/14 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης κοπής ενός δένδρου στο Δημ.Κοιμητήριο Μεγάρων στον οικογενειακό τάφο Θ.Κικίδη.

 

14. Έγκριση της 14/2014 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης κοπής ενός κυπαρισσιού στο Νεκροταφείο Μεγάρων στον οικογενειακό τάφο Γκοσδή Δ.

 

15. Ανάκληση της 329/09 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί απευθείας αγορά αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Στεφ.Μαγγανά για επέκταση Δημοτικού Νεκροταφείου.

 

16. Απευθείας ανάθεση της «Εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έτους 2014».

 

17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δρόμων στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μεγάρων».

 

18. Ορισμός επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ν.Περάμου του Δήμου Μεγαρέων.

 

19. Αποδοχή παραίτησης του αναπληρωματικού μέλους του Διοικ.Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.  κ.Αποστ.Τσιώτη.

 

20. Ορισμός αναπληρωματικού μέλους στο Διοικ.Σ/λιο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.

 

21. Γνωμοδότηση Δημοτικού Σ/λιου επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων Πτηνοτροφείο ορνίθων της «ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΕΠΑΜ Ο.Ε» στην θέση ΤΟΥΤΟΥΛΗ Δήμου Μεγαρέων.

 

22. Γνωμοδότηση Δημοτικού Σ/λιου επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Πτηνοτροφικής εγκατάστασης ωοτόκων ορνίθων της Ε.Κανούση Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στην θέση Κανδύλι – Μπότσικα Δήμου Μεγαρέων.   

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button