Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Μεγάρων- Τετάρτη 21/1

Τακτική συνεδρίαση πραγματοποιεί το δημοτικό συμβούλιο Μεγάρων την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, με εγκρίσεις και συγκρότηση επιτροπών να περιλαμβάνονται στα θέματα που θα συζητηθούν. 

 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού δήμου Μεγαρέων για την περίοδο 2015 – 2019.

 

2. Ορισμός ελεγκτών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της ΔΗΚΕΔΗΜΕ για το έτος 2014.

 

3. Περί έγκρισης καταβολής αποζημίωσης και περί καθορισμού του ύψους  αυτής του Προέδρου της ΔΗΚΕΔΗΜΕ.

 

4. Περί έγκρισης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών διαφόρων οφειλετών.

 

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή ξύλινου πατώματος (παρκέ) στο κλειστό γυμναστήριο Ν. Περάμου”.

 

6. Περί έγκρισης 1ης παράτασης του υποέργου 1: “Ανέγερση Γηροκομείου θέση Κ.Φ. 557 του δήμου Μεγαρέων” της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ “380324”.

 

7. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: “Συμπληρωματικές εργασίες τοποθέτησης σωλήνων υδροσυλλογής στην οδό Ομήρου και λοιπές εργασίες”.

 

8. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Καθαίρεση αόπλου και οπλισμένου σκυροδέματος στις οδούς Πανταζοπούλου & Ομήρου”.

 

9. Εφαρμογή της ΚΥΑ 5494/04, ΦΕΚ 204/Β/4-2-04 για την περιοχή Αλεποχωρίου του δήμου Μεγαρέων (περιοχή Ζ.Ο.Ε.). 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button