Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Μεγάρων – Δευτέρα 22/12

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το δημοτικό συμβούλιο Μεγάρων την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στις 20:30 για συζήτηση με μοναδικό θέμα τον απολογισμό του 2013.

 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει δεύτερη συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Αναμόρφωση πρ/σμού Δήμου οικον. έτους 2014.

 

2.  Περί έγκρισης απολογισμού του δημ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2013.

 

3.  Περί έγκρισης της 71/2014 αποφ. Δ.Σ. του δημ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του πρ/σμού εσόδων – δαπανών για το γ’ τρίμηνο έτους 2014.

 

4.  Ανάκληση δέσμευσης της πίστωσης με τίτλο: «Έθιμο του Μάη».

 

5.  Ψήφιση πίστωσης για το «Έθιμο του Μάη».

 

6.  Ψήφιση πίστωσης για «Εορτή Χριστουγέννων»

 

7.  Συγκρότηση επιτροπής επιλύσεως διά συμβιβασμού φορολογικών διαφορών έτους 2015.

 

8.  Ορισμός Δημοτικών Σ/λων ως μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικροτέρας των 5.869,40 € έτους 2015.

 

9.  Ορισμός εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τα έτη 2015-2016.

 

10.  Ορισμός Δημοτικού Σ/λου ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τα έτη 2015-2016.

 

11.  Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2015.

 

12. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2015.

 

13.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2015.

 

14. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων (άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ. 270/81).

 

15. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 

16. Περί επιστροφής τέλους χρήσεως αιγιαλού στην Χαρ. Πασσαλή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

 

17. Περί διαγραφής οφειλής εκ της εισφοράς σε χρήμα Κινέττας της Καλ. Κουφόγιωργα λόγω εξόφλησής της.

 

18. Έγκριση της υπ’ αριθ. 59/14 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. «περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του χώρου «Άλσος Θεόγνιδος» στην περιοχή Πευκάκια Μεγάρων για τις ανάγκες πραγματοποίησης θεσμοθετημένων πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων για την τρέχουσα δημοτ. περίοδο».

 

19.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 60/14 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. «περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης στην ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. των χώρων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μεγάρων και Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ν. Περάμου για τις ανάγκες της Δημοτ. Βιβλιοθήκης της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.».

 

20.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 61/14 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ «περί ορισμού χρηματικού ποσού για την χρήση του Ανοιχτού Θεάτρου στην περιοχή Πευκάκια του Δήμου Μεγαρέων».

 

21.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 62/14 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ «περί ορισμού χρηματικού ποσού για την χρήση του Στρατουδάκειου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Μεγαρέων».

 

22.  Περί έγκρισης ή μη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματος Γ. Φυλακτού επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 140 (Ο.Τ. 87).

 

23.  Περί ρύθμισης στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Σιθνίδων.

 

24.  Γνώμη Δημοτικού Σ/λίου για επέκταση δραστηριότητας ανακύκλωσης (επεξεργασία) αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) της εταιρείας   ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ο.Ε. στην θέση «Ντόσκουροι» του Δήμου Μεγάρων.

 

25.  Έγκριση τροποποίησης του από 1/4/2012 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ Δήμου και «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.»

 

26.  Γνωμοδότηση Δημοτικού Σ/λίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη μετατόπιση υφιστάμενης μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμ., με παράλληλη επέκταση της μισθωμένης έκτασης κατά 30 στρεμ., αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων στην θέση «Κάτω Αλώνι» του Δήμου Μεγαρέων Ν. Αττικής, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΚΙΡΩΝΙΣ Α.Ε.».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button