Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 20-01-2016

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 20 Ιανουαρίου2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 • Επιλογή του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης Δήμου Μεγαρέων.
 • Περί έγκρισης του Δημοτικού Σ/λίου για την εκδήλωση: «Δεξιοτεχνία (DRIFT SHOW) αυτοκινήτων την Κυριακή 24/1/2016 επί της ανωνύμου οδού  από το 37,5 χλμ. της Π.Ε.Ο.Α.Κ. έως το Κρατικό ΚΤΕΟ Μεγάρων.
 • Περί έγκρισης του Δημοτικού Σ/λίου για την διέλευση των αγωνιστικών αυτοκινήτων του ΕΑΡΙΝΟΥ ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ (Κυριακή 20/3/2016) στις διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου Μεγαρέων.
 • Περί της καθιέρωσης κατ’ εξαίρεση ωρών λειτουργίας των Δ/νσεων Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης Πολιτισμού και Τουρισμού.
 • Περί αποδοχής προγράμματος δακοκτονίας έτους 2016.
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 68/2015 απόφασης Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ περί  κατάρτισης και ψήφισης της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Σ/λιο για το οικον. έτος 2016 προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό πρ/σμό.
 • Περί εκμίσθωσης της θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Σπ. Καραγιώργου και Ρήγα Φεραίου στα Μέγαρα με δημοπρασία.
 • Περί εκμίσθωσης της θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Νέα Πέραμο.
 • Δημιουργία Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξη αυτού στο δίκτυο του διαδημοτικού δικτύου υγείας.
 • Γνωμοδότηση Δημοτικού Σ/λίου επί των μεταβολών σχολικών μονάδων Α/θμιας  & Β/θμιας  Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017.
 • Γνωμοδότηση Δημοτικού Σ/λίου περί ίδρυσης νέου τομέα στο ΕΠΑ. Λ.  Μεγάρων (Διοίκησης & Οικονομίας).
 • Περί ενεργούς στήριξης της ίδρυσης Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης από την Περιφέρεια Αττικής & παραχώρησης αιθουσών διδασκαλίας.
 • Περί  νέας παράτασης των προγραμμάτων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Μεγαρέων.
 • Γνωμοδότηση του Δημοτικού Σ/λίου επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας συνολικής δυναμικότητας 18.108 ορνίθων αυγοπαραγωγής (120,72 ισοδύναμα) στην εκτός σχεδίου περιοχή «Τούτουλη» Δήμου Μεγαρέων.
 • Εκλογή τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής εκ της πλειοψηφίας σε αντικατάσταση του διαγραφέντος κ. Μελετίου Λέλη.
 • Περί της πορείας του Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ στο εφετεινό πρωτάθλημα.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button