Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Δευτέρα 29-2-2016

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 29 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος: 

 • Έγκριση  ισολογισμού χρήσεως 2011 Δήμου Μεγαρέων.

 

και ώρα 21:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 • Αναχρηματοδότηση δανείων Δήμου Μεγαρέων σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014) από το ΤΠΔ.
 • Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Δήμου Μεγαρέων έτους 2016 για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα τη υπηρεσίας καθαριότητας. 
 • Έγκριση πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ σε υπηρεσίες του Δήμου Μεγαρέων.
 • Τροποποίηση συστατικής πράξης του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ηροδωρος».
 • Περί  έγκρισης της υπ’αριθ. 18/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του πρ/σμού εσόδων – δαπανών έτους 2015 για το 4ο τρίμηνο.
 • Ορισμός Δημοτικού Σ/λου και του αναπληρωτή αυτού ως Προέδρου του Β/θμίου Συμβουλίου  Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων έτους 2016.
 • Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας  Εκπ/σης Δήμου Μεγαρέων».
 • Πλήρη ανάληψη της αρμοδιότητος από τον Δήμο Μεγαρέων των προνοιακών επιδομάτων και λοιπών αρμοδιοτήτων όπως αναφέρονται στο Ν. 3852/2010 από τον Δήμο Ελευσίνος.
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί καθορισμού πλάτους πεζοδρομίων οδού Κολοκοτρώνη από οδό 28ης Οκτωβρίου έως οδό Γ. Μαυρουκάκη».
 • Συγκρότηση  επιτροπής  οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων Νέας Περάμου».
 • Περί έγκρισης 2ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β’ Φάσης».
 • Στήριξη και συμμετοχή του Δήμου Μεγαρέων στην πρωτοβουλία της Ο.Ε.Κ.Α.Ι. και της Κ.Ε.Δ.Ε. για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button