Συνάντηση δημάρχου με πτηνοτρόφους και λαχανοκηπουρούς

Το μείζον θέμα της κοπριάς με αφορμή την επαναλειτουργία του εργοστασίου κοπριάς συζήτησε ο δήμαρχος με τους συλλόγους των πτηνοτρόφων και των λαχανοκηπουρών

Παρόμοια άρθρα

Back to top button