Συνάντηση δημάρχου με πτηνοτρόφους και λαχανοκηπουρούς

Συνάντηση δημάρχου με πτηνοτρόφους και λαχανοκηπουρούς

Airis – Ανακαίνιση 728×270, 728×90

Το μείζον θέμα της κοπριάς με αφορμή την επαναλειτουργία του εργοστασίου κοπριάς συζήτησε ο δήμαρχος με τους συλλόγους των πτηνοτρόφων και των λαχανοκηπουρών

e-Domus

Related posts