Συνάντηση δημάρχου με πτηνοτρόφους και λαχανοκηπουρούς

Συνάντηση δημάρχου με πτηνοτρόφους και λαχανοκηπουρούς

Νέα ιστοσελίδα – Έπιπλο μουστάκας

Το μείζον θέμα της κοπριάς με αφορμή την επαναλειτουργία του εργοστασίου κοπριάς συζήτησε ο δήμαρχος με τους συλλόγους των πτηνοτρόφων και των λαχανοκηπουρών

Related posts