Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του νόμου 3852/2010 στον δήμο μας θα συγκροτηθεί και θα λειτουργήσει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, της οποίας η θητεία θα λήγει στις 28/2/2017.

 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως :

 

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων

ι) δημότες

 

Ο δήμος Μεγαρέων με την παρούσα πρόσκληση, καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως καταθέσουν εγγράφως την βούλησή τους (ορίζοντας εκπρόσωπο και αναπληρωτή του) στο δημαρχείο ( Γ. Μαυρουκάκη και Χρ. Μωραίτη Μέγαρα) έως την Παρασκευή 10/10/2014.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button